Előkészületek a 2015/16. tanévre

2015. június 13., 13:34

AUGUSZTUS – SZEPTEMBER

 

 Javító, pótló érettségi vizsgákra jelentkezési határidő 2015. szeptember 05.

 Javító, pótló szakmai vizsgákra jelentkezési határidő2015.augusztus 31.


Órarend szerinti tanítás: szeptember 2. szerda „A” hét szerint

 

Tanévnyitó ünnepség, 1. tanítási nap:

      9. évfolyam számára ünnepélyes tanévnyitó 2015.szeptember 01. kedd  8.00 óra

Ezen a napon osztályfőnöki órákat tartunk, a napot számozzuk és beírjuk az „A” hét hétfői órarend szerinti órákat.

Osztályok beosztása szeptember 1-jén:

8.30 – 10.00 : 9. évfolyam

10.00 – 11.00: 10. évfolyam

11.00 – 12.00: 11. évfolyam

12.00 – 13.00: 12. évfolyam

13.00 – 14.00: 13. 14. és 15. évfolyamok

 

Tanévnyitó tantestületi értekezlet augusztus 31. hétfő 8.00 óra

 

Adminisztráció, tanmenetek rendezése, záradékok bevezetése bizonyítványba és anyakönyvi lapra, szekciók: augusztus 26. és 27.

 

Pótbeírás: augusztus 26. szerda  8.00 órától

 

Javítóvizsgák:   Szóbeli és gyakorlati vizsgák: augusztus 25. kedd 8.00 órától

Javítóvizsgák:      Írásbeli: 2014. augusztus 24. hétfő

      8.00 -9.00 matematika

      9.10.- 10.10 természettudományi tantárgyak (fizika, kémia, biológia)

      10. 20 – 11.20 magyar

      11. 30 – 12. 30 idegen nyelvek

      12. 45- 13. 45  történelem

      9.00 – 11.00 szakmai tárgyakból, a szaktanárok beosztása alapján

           Amennyiben van olyan tanuló, akinek ütközik a vizsga időpontja, mert egyszerre

kellene vizsgáznia több természettudományi tárgyból, vagy szakmai tárgyból, a szaktanárok egyeztessenek az időponttal kapcsolatban. és ezt közöljék a tanulóval/tanulókkal.

 

 

Korrepetálások: 2015. augusztus 18-án kedden 8.00 órától: szaktanárokkal egyeztetetve

                              2015. augusztus 19-én szerdánSzükség esetén korrepetálás

Írásbeli feladatlapok másolása, szóbeli kérdéssorok összeállítása, írásbeli felügyelet és 

      a vizsgabizottságok kijelölése

 

 

Szünet utáni 1. munkanap: 2015. augusztus 17. hétfő 8.00 óra

Általános tájékoztató, korrepetálások

  Korrepetálások:

      9. évfolyam és 13. évfolyam: 8.30-tól

      10. évfolyam és 14. évfolyam: 9.30-tól

      11. évfolyam: 10.30-tól

12. évfolyam: 11.30-tól

Amennyiben a tanulónak több tárgyból kellene javítóvizsgát tenni, a szaktanárok egyeztessenek a korrepetálásról, melyik tantárgy az 1. a 2. és esetleg a 3.