Kedves Olvasó!

A Diószegi Szakközépiskola Debrecen város egyik legrégebbi nem önkormányzatifenntartású intézménye. Az elmúlt 15 év alatt diáklétszámunk másfélszeresére növekedett, és a nevelés-oktatás körülményeit is ehhez igazítottuk (iskolaépület felújítása, tetőtér-beépítés, új tanműhelyek, régi gyakorlati helyek korszerűsítése). Először 1998-2012 között alapítványi," XXI. Század Szakképzéséért Alapítvány" Kuratóriumának fenntartásában működtünk, majd 2012 szeptemberétől a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy lett az iskola fenntartója.

Régi iskola épület:


Az iskola lapvetően az Egyéb szolgáltatások és a Közlekedés szakmacsoportbanképez szakembereket általános iskola, ill. érettségi után. Az utóbbi évekbenbővítettük szakképzési kínálatunkat eladó, kereskedő, fitness-wellness instruktor, gyógy- és sportmasszőr szakmákkal. 2013 szeptemberétől pedig a régióban egyedüliként motorkerékpár-szerelő képzést indítottunk.

Különlegessége iskolánknak, hogy a szakmai elméleten túl szinte minden szakmában lehetőség nyílik a szakmai gyakorlat tanműhelyben való teljesítésére. Ennek feltételeit európai uniós pályázatokból tudtuk megteremteni (TIOP 3.1.1/08/1). A tanműhelyek mellett tanulószerződéssel természetesen külső gyakorlati helyen is elhelyezkedhetnek diákjaink.

A kor követelményeihez alkalmazkodva a kerettantervben meghatározottakon túl kiemelt szerepet szánunk (magasabb óraszám) az informatikának és az idegen nyelvnek.

Új iskola épület:


Alapelvünk az oktatás terén, hogy a tanulók szakmával és érettségivel távozzanak iskolánkból. Ezt az utóbbi évek jogszabályi változásai is lehetővé teszik. Ugyanisszakközépiskolában a diákok az érettségire való felkészülés 4 évében már a szakma első évét is teljesítik, majd újabb 1 év múlva (4+1) szakmunkás bizonyítványt szereznek. A hároméves szakképzésben résztvevő szakiskolai tanulók a szakmunkás bizonyítvány megszerzése után folytathatják tanulmányaikat 2 éves nappali oktatásban. Itt csak a kötelező érettségi tantárgyakból kapnak felkészítést, majd érettségi vizsgát tesznek. Tehát 5 év alatt diákjainknak biztosítjuk, hogy szakmát és érettségit is szerezzenek, csak a diákon és a szülőn múlik, hogy milyen sorrendben. Tanulóinktól szorgalmas munkát, fegyelmezett, tisztelettudó magatartást várunk el. A nevelés terén konzervatív szellemű, a régi alapértékekhez ragaszkodó, gyermekközpontú iskola vagyunk. Igyekszünk emlékezetessé tenni diákjaink számára az itt eltöltött éveket. A Diószegi Napok rendezvénysorozata minden évben színesebbnél-színesebb programokat kínál, de jó szívvel gondolhatnak diákjaink a gyerekkort idéző Mikulás-látogatásra, a meghitt karácsonyi műsorokra, a Főnix-csarnokban tartott felejthetetlen szalagtűzőre is.

Saját konyhával rendelkezünk, így étkezésre helyben van lehetőség. Vidéki diákjainkat a város középiskolai kollégiumaiban igény szerint el tudjuk helyezni.