A 2020/2021-es tanév munkarendje

      1. Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. kedd „A” hét

          Ünnepélyes tanévnyitó: 2020. szeptember 1. kedd 8.00 óra/ külön forgatókönyv szerint/

2. A nyári összefüggő szakmai gyakorlat záradékolása a bizonyítványokban és a törzslapokon és KRÉTÁ-ban (osztályzat nélkül):

Határidő: 2020 szeptember 4. péntek (of.)

Aláíratás: Győrössy János szakmai igazgatóhelyettessel

Határidő: 2020. szeptember 11. péntek

3. Osztálynaplók, csoportnaplók megírása (névsoregyeztetést követően), KRÉTA kitöltése, valamint az előző naplók lezárásának ellenőrzése:

Határidő a KRÉTA osztálynaplóknál: 2020. szeptember 4. péntek

Határidő a KRÉTA csoportnaplóknál: 2020. szeptember 11. péntek

Bizonyítványok záradékolása, visszavétele, javítóvizsgák záradékolása a törzslapon is.

Határidő: 2020. szeptember 3. csütörtök

 

4. Első munkaközösségi ülések: 2020. szeptember 2. szerda – szeptember 11. péntek között

5. Tanmenetek megírása, rendezése, átdolgozása, tanórán kívüli foglalkozások összeállítása, KRÉTÁ-ba történő rögzítése:

Leadása a munkaközösség-vezetőknek: 2020. szeptember 14. hétfő

Leadása a területvezetőknek: 2020. szeptember 18. péntek

Jóváhagyása: 2020. szeptember 25. péntek

6. Területvezetői munkatervek elkészítése: 2020. október. 1. csütörtök

      7. Szülői értekezlet a 9. évfolyam számára:

          2020. október 2. péntek 16.00 óra (1-12. óra rövidítve, megtartva) / külön forgatókönyv szerint/

      8. Tanulói tantárgyi felmentési kérelmek:

Leadása az iskola igazgatójának: 2020. szeptember 4. péntek

Elbírálása: 2020. szeptember 25-ig (határozatról értesítés)

Ezt követően kerüljenek be a e-Kréta naplóba és a törzslapba a határozat számával együtt. Be kell írni az SNI, BTN határozat, a gyógytestnevelésről szóló határozat számát is, valamint a határidőt, ameddig a határozat érvényes.

      9. Új osztályok anyakönyvi lapjainak megírása – Göncziné Fazekas Ibolya

Határidő: 2020. október 1. csütörtök

Bizonyítványok anyakönyvi részének megírása – Göncziné Fazekas Ibolya

Határidő: 2021. április 30. péntek

    10. Első szülői segítői megbeszélés: 2020. október 5. hétfő 17.00 óra

    11. Javító és pótló vizsgák:

 

Szakmunkás vizsgák:

2020. október – írásbeli és interaktív vizsgarész

2020. október folyamán szóbeli és gyakorlati vizsgák (külön forgatókönyv szerint)           

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31. Győrössy János igh.-nél

Érettségi vizsgák:

            Érettségi vizsgákra jelentkezés az arra kijelölt iskolában

Határidő: 2020. szeptember 07. hétfő

Írásbeli vizsgák: 2020. október 16-30

Szóbeli vizsgák: 2020. november 12-16 emelt, nov.23-27 közép

                           

   12.  Pályaválasztási Nyílt nap: 2020. november (szakmánkénti tájékoztató)

   13.  Megemlékezések:

                                           október 06. március 15.(iskolai szinten)

                                           október 23. (rádió)

                                           február 25., ápr. 16., jún. 4., július 22. (osztály szinten)

   14.  Versenyek külön szervezésben

   15.  Őszi szünet: 2020. október 26-tól október 30-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. csütörtök

Szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 2. hétfő

   16.  Szalagtűző: 2020. november 28 vagy december 5  17.00 óra. Főpróba:.

Helye: Hódos Imre Rendezvénycsarnok / vagy külön forgatókönyv szerint

   17. Téli szünet: 2020. december 21-től 2020. január 03-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. péntek

Szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 04. hétfő

   18.  Félévi osztályzatok lezárása: 2021. január 22. péntek

   19.  Osztályozó értekezlet: 2021. január 22. péntek 16.00 óra (1-12. óra rövidítve)

   20.  Félévi statisztika leadási határideje osztályonként: 2021. január 29. péntek 12.00 óráig

   21.  Félévi tantestületi értekezlet: 2021. február 5. péntek 8.00 óra

 A szakgimnáziumi/technikumi tanulók számára tanításmentes munkanap, a szakközépiskolai tanulóknak 11.35 órától 5 óra megtartásra kerül, tehát számukra munkanap a minősítés!

   22.  A félévi eredmények közlése a szülői házzal: 2021. január 29 péntek.

   23.  Érettségi és szakmai vizsgákra való jelentkezés: 2021. február 15. hétfő           (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/jelentkezes)

(Dr. Csigéné és Győrössy János igazgatóhelyetteseknél)

Érettségi és szakmai írásbeli tételek megrendelése: 2021. február 26. péntek

   24.  Érettségi elméleti tételsor leadása dr. Csigéné igazgatóhelyettesnek

          Határidő: 2021. március 26. péntek

   25.  Tavaszi szünet: 2021. április 1-től április 6-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: március 31. szerda

Szünet utáni első tanítási nap: április 7. szerda

   26.  Érettségi felügyelet kiírása: 2021. április 16. péntek

   27.  Érettségi és szakmunkás írásbeli vizsgák: 2021. május 03-tól (hétfő)

a./írásbeli érettségi: 2021. május 03-tól (hétfő) május 25-ig (péntek)

b./írásbeli szakmunkásvizsga: 2021. május 13-től - 22-ig - 8 órától

   28.  Gyakorlati és szóbeli szakmunkásvizsga:

          2021. május - június (külön forgatókönyv alapján)

   29.  Szóbeli érettségi:

emelt szintű: 2021. június  03-tól - június 10-ig

középszintű: 2021. június 14-től (hétfő) június 25-ig (péntek)

   30. Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamos tanulók számára

Időpont: 2021. május 26.

    31. Utolsó tanítási nap:

Végzős: 2021. április 30 péntek

Nem végzős: 2021. június 15. kedd

    32. Ballagás: 2021. április 30. péntek 16.00 óra

    33. Jegyek lezárása:

Végzős: 2021. április 28. szerda- dátum:2021.04.30

Osztályozó értekezlet: 2021. április 28. szerda 16.00 óra (1-12. óra rövidítve)

Nem végzős: 2021. június 15.kedd

Osztályozó értekezlet: 2021. június 15. kedd 16.00 óra (1-12. óra rövidítve)

    34. Ünnepélyes tanévzáró és bizonyítványosztás: 2021. június az érettségi vizsgáktól függően, külön forgatókönyv szerint

   35.  Tanévzáró értekezlet: 2021. július 2.péntek

   36.  A 9. évfolyamra való beiratkozás: 2021. június 22-24.

   37.  Tanításmentes munkanapok:

1. DÖK nap 2020.október 9. péntek

2-3. Érettségi írásbeli vizsgák 2021. május 3-4. hétfő, kedd

4-5. Szakmunkás írásbeli vizsga: 2021. május 14-15.

6. Pályaorientációs nap- 2020. december 12. szombat

7. Félévi tantestületi értekezlet- CSAK szakgimnáziumnak tanításmentes:2021. február 05.

8. Diószegi nap- június 14.

 

 38. Munkanapok átcsoportosítása miatt a következő szombatok munkanapok:

2020. december 12 szombat                            2020. december 24 csütörtök helyett

 

39. Tanítási napok száma:

Szakgimnázium 177 nap             8 tanítás nélküli munkanap

Szakközépiskola 178 nap           7 tanítás nélküli munkanap

 

40. Témahetek megszervezése: 2021. március – április

Fenntarthatósági témahét 2021 április 19.- 2021 április 23.

Pénz 7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2021.március 1- március 5.

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenység témanap 2020. szept.25

 

Minden „A” hét kedd 6 – 7. óra között tantestületi értekezlet

 

Fogadó óra 2020. november 5. csütörtök és 2021. március 4. csütörtöki napokon, 16.00 órától kezdődően (1-13. óráig rövidített órákkal!)

          Debrecen, 2020. augusztus 31.

                                                                                             Balogh Péter

                                                                                              igazgató

 

 

 

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK