A 2017/2018-es tanév munkarendje

      1. Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek „A” hét

          Ünnepélyes tanévnyitó: 2017. szeptember 1. 8.00 óra

2. A nyári összefüggő szakmai gyakorlat záradékolása a bizonyítványokban és a törzslapokon (osztályzat nélkül):

Határidő: 2017 szeptember 8. péntek (of.)

Aláíratás: Győrössy János szakmai igazgatóhelyettessel

Határidő: 2017. szeptember 15. péntek

3. Osztálynaplók, csoportnaplók megírása (névsoregyeztetést követően), valamint az előző naplók lezárásának ellenőrzése:

Határidő az osztálynaplóknál: 2017. szeptember 8. péntek

Határidő a csoportnaplóknál: 2017. szeptember 15. péntek

Bizonyítványok záradékolása, visszavétele, javítóvizsgák záradékolása a törzslapon is.

Határidő: 2017. szeptember 5. kedd

 

4. Első munkaközösségi ülések: 2017. szeptember 4. hétfő – szeptember 15. péntek között

5. Tanmenetek megírása, rendezése, átdolgozása, tanórán kívüli foglalkozások összeállítása:

Leadása a munkaközösség-vezetőknek: 2017. szeptember 18. hétfő

Leadása a területvezetőknek: 2017. szeptember 22. péntek

Jóváhagyása: 2017. szeptember 29. péntek

6. Területvezetői munkatervek elkészítése: 2017. október. 2. hétfő

      7. Összevont és osztály szülői értekezlet a 9. évfolyam számára:

          2017. október 6. péntek 16.00 óra (1-12. óra rövidítve, megtartva)

      8. Tanulói tantárgyi felmentési kérelmek:

Leadása az iskola igazgatójának: 2017. szeptember 8. péntek

Elbírálása: 2017. szeptember 29-ig (határozatról értesítés)

Ezt követően kerüljenek be a naplóba és a törzslapba a határozat számával együtt. Be kell írni az

SNI, BTN határozat, a gyógytestnevelésről szóló határozat számát is, valamint a határidőt, ameddig a határozat érvényes.

      9. Új osztályok anyakönyvi lapjainak megírása – Göncziné Fazekas Ibolya

Határidő: 2017. október 2. hétfő

Bizonyítványok anyakönyvi részének megírása – Göncziné Fazekas Ibolya

Határidő: 2018. május 4.

    10. Első szülői munkaközösségi ülés: 2017. október 9. hétfő 17.00 óra

    11. Javító és pótló vizsgák:

 

Szakmunkás vizsgák:

2017. október 02-06. (hétfő-péntek) – írásbeli és interaktív vizsgarész

2017. október folyamán szóbeli és gyakorlati vizsgák (külön forgatókönyv szerint)           

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 31. Győrössy János igh.-nél

Érettségi vizsgák:

            Érettségi vizsgákra jelentkezés az arra kijelölt iskolában

Határidő: 2017. szeptember 05. Kedd

Írásbeli vizsgák: 2017. október 16 (hétfő) – 27. (péntek)

Szóbeli vizsgák: 2017. november 9. - 13. (emelt szint)

                            2017. november 20. - 24. (középszint)

    12. Pályaválasztási Nyílt nap: 2017. november 17. péntek 8.30 órától és 11.00 órától (szakmánkénti tájékoztató)

    13. Tanácsadói Testület ülése indokolt esetben: péntek 16.00 órától

   14. Megemlékezések:

                                           október 06. március 15.(iskolai szinten)

                                           október 23. (rádió)

                                           február 25., ápr. 16., jún. 4., július 22. (osztály szinten)

   15. Versenyek külön szervezésben

   16. Őszi szünet: 2017. október 30-tól november 3-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. október 27. péntek

Szünet utáni első tanítási nap: 2017. november 6. hétfő

   17. Szalagtűző: 2017. december 9. szombat 17.00 óra. Főpróba: 2017. december 7. (péntek)???

Helye: Hódos Imre Rendezvénycsarnok

  18.  Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 02-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 22. péntek

Szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 03. szerda

   19. Félévi osztályzatok lezárása: 2018. január 26. péntek

   20. Osztályozó értekezlet: 2018. január 26. péntek 15.00 óra (1-12. óra rövidítve)

   21. Félévi statisztika leadási határideje osztályonként: 2018. január 31. szerda 12.00 óráig

   22. Félévi tantestületi értekezlet: 2018. február 9. péntek 8.00 óra

 A szakgimnáziumi tanulók számára tanításmentes munkanap, a szakközépiskolai tanulóknak 11.35 órától 5 óra megtartásra kerül, tehát számukra munkanap a minősítés!

   23. A félévi eredmények közlése a szülői házzal: 2018. február 5. hétfő

    24. Érettségi és szakmai vizsgákra való jelentkezés: 2018. február 15. csütörtök           (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/jelentkezes)

(Dr. Csigéné és Győrössy János igazgatóhelyetteseknél)

Érettségi és szakmai írásbeli tételek megrendelése: 2018. március 01. csütörtök

    25. Érettségi elméleti tételsor leadása dr. Csigéné igazgatóhelyettesnek

          Határidő: 2018. március 30. péntek

    26. Tavaszi szünet: 2018. március 29-től április 3-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: március 28. szerda

Szünet utáni első tanítási nap: április 4. szerda

    27. Érettségi felügyelet kiírása: 2018. április 23. hétfő

    28. Érettségi és szakmunkás írásbeli vizsgák: 2018. május 07-től (hétfő)

a./írásbeli érettségi: 2018. május 07-től (hétfő) május 28-ig (hétfő)

b./írásbeli szakmunkásvizsga: 2018. május 14-től - 18-ig 8 órától

    29. Gyakorlati és szóbeli szakmunkásvizsga:

         2018. május - június (külön forgatókönyv alapján)

    30. Szóbeli érettségi:

emelt szintű: 2018. június  07-tól (csütörtök) június 14-ig (csütörtök)

középszintű: 2018. június 18-től (hétfő) június 29-ig (péntek)

    31.Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamos tanulók számára

Időpont: 2018. május 23.

    32. Utolsó tanítási nap:

Végzős: 2018. május 3. csütörtök

Nem végzős: 2018. június 15. péntek

    33. Ballagás: 2018. május 4. péntek 15.00 óra

    34. Jegyek lezárása:

Végzős: 2018. május 2. szerda

Osztályozó értekezlet: 2018. május 2. szerda 15.00 óra (1-12. óra rövidítve)

Nem végzős: 2018. június 15. péntek

Osztályozó értekezlet: 2018. június 15. péntek 15.00 óra (1-12. óra rövidítve)

    35. Ünnepélyes tanévzáró és bizonyítványosztás: 2018. június az érettségi vizsgáktól függően, külön forgatókönyv szerint

    36. Tanévzáró értekezlet: 2018. július 4. szerda

   37. A 9. évfolyamra való beiratkozás: 2018. június 21-23.

   38. Tanításmentes munkanapok:

1. DIÓSZEGI nap 2017. szeptember 28 csütörtök (Salakmotor pálya)

2.DÖK nap 2017.szeptember 29 péntek

3-4.  Érettségi szünet 2018. május 7-8. hétfő, kedd

5.  Szakmunkás írásbeli vizsga: 2018. május

6. Nevelési értekezlet – Pályaorientációs nap

7. Nevelési értekezlet

 

 39. Munkanapok átcsoportosítása miatt a következő szombatok munkanapok:

2018.március 10 szombat                                2018.március 16 péntek helyett

2018. április 21 szombat                                 2018. április 30 hétfő helyett

 

40. Tanítási napok száma:

Szakgimnázium 178 nap            8 tanítás nélküli munkanap

Szakközépiskola 179 nap           7 tanítás nélküli ,munkanap

 

41. Témahetek megszervezése: 2018. március – április

Fenntarthatósági témahét 2018 április 23.- 2018 április 27.

 

Minden „A” hét kedd 8. órában értekezleti óra

 

Fogadó óra 2017. november 9. és 2018. március 1. csütörtöki napokon, 16.00 órától kezdődően (1-13. óráig rövidített órákkal!)

         Debrecen, 2017. augusztus 31.

                                                                                             Balogh Péter

                                                                                                igazgató