A 2019/2020-es tanév munkarendje

      1. Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. hétfő „A” hét

          Ünnepélyes tanévnyitó: 2019. szeptember 2. hétfő 8.00 óra

2. A nyári összefüggő szakmai gyakorlat záradékolása a bizonyítványokban és a törzslapokon (osztályzat nélkül):

Határidő: 2019 szeptember 6. péntek (of.)

Aláíratás: Győrössy János szakmai igazgatóhelyettessel

Határidő: 2019. szeptember 13. péntek

3. Osztálynaplók, csoportnaplók megírása (névsoregyeztetést követően), valamint az előző naplók lezárásának ellenőrzése:

Határidő az osztálynaplóknál: 2019. szeptember 6. péntek

Határidő a csoportnaplóknál: 2019. szeptember 13. péntek

Bizonyítványok záradékolása, visszavétele, javítóvizsgák záradékolása a törzslapon is.

Határidő: 2019. szeptember 3. kedd

 

4. Első munkaközösségi ülések: 2019. szeptember 2. hétfő – szeptember 13. péntek között

5. Tanmenetek megírása, rendezése, átdolgozása, tanórán kívüli foglalkozások összeállítása:

Leadása a munkaközösség-vezetőknek: 2019. szeptember 16. hétfő

Leadása a területvezetőknek: 2019. szeptember 20. péntek

Jóváhagyása: 2019. szeptember 27. péntek

6. Területvezetői munkatervek elkészítése: 2019. október. 1. kedd

      7. Összevont és osztály szülői értekezlet a 9. évfolyam számára:

          2019. október 4. péntek 16.00 óra (1-12. óra rövidítve, megtartva)

      8. Tanulói tantárgyi felmentési kérelmek:

Leadása az iskola igazgatójának: 2019. szeptember 6. péntek

Elbírálása: 2019. szeptember 27-ig (határozatról értesítés)

Ezt követően kerüljenek be a naplóba és a törzslapba a határozat számával együtt. Be kell írni az

SNI, BTN határozat, a gyógytestnevelésről szóló határozat számát is, valamint a határidőt, ameddig a határozat érvényes.

      9. Új osztályok anyakönyvi lapjainak megírása – Göncziné Fazekas Ibolya

Határidő: 2019. október 1. kedd

Bizonyítványok anyakönyvi részének megírása – Göncziné Fazekas Ibolya

Határidő: 2020. május 4. péntek

    10. Első szülői munkaközösségi ülés: 2019. október 7. hétfő 17.00 óra

    11. Javító és pótló vizsgák:

 

Szakmunkás vizsgák:

2019. október – írásbeli és interaktív vizsgarész

2019. október folyamán szóbeli és gyakorlati vizsgák (külön forgatókönyv szerint)           

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31. Győrössy János igh.-nél

Érettségi vizsgák:

            Érettségi vizsgákra jelentkezés az arra kijelölt iskolában

Határidő: 2019. szeptember 05.csütörtök

Írásbeli vizsgák: 2019. október

Szóbeli vizsgák: 2019. november

                           

    12. Pályaválasztási Nyílt nap: 2019. november 8. péntek 8.30 órától és 11.00 órától (szakmánkénti tájékoztató)

    13. Tanácsadói Testület ülése indokolt esetben: péntek 16.00 órától

   14.  Megemlékezések:

                                           október 06. március 15.(iskolai szinten)

                                           október 23. (rádió)

                                           február 25., ápr. 16., jún. 4., július 22. (osztály szinten)

   15.  Versenyek külön szervezésben

   16.  Őszi szünet: 2019. október 28-tól október 31-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. péntek

Szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 4. hétfő

   17.  Szalagtűző: 2019. november 30  17.00 óra. Főpróba:.2019.nov 29

Helye: Hódos Imre Rendezvénycsarnok

  18.   Téli szünet: 2019. december 23-től 2019. január 03-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. péntek

Szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 06. hétfő

   19.  Félévi osztályzatok lezárása: 2020. január 24. péntek

   20.  Osztályozó értekezlet: 2020. január 24. péntek 15.00 óra (1-12. óra rövidítve)

   21.  Félévi statisztika leadási határideje osztályonként: 2020. január 31. péntek 12.00 óráig

   22.  Félévi tantestületi értekezlet: 2020. február 7. péntek 8.00 óra

 A szakgimnáziumi tanulók számára tanításmentes munkanap, a szakközépiskolai tanulóknak 11.35 órától 5 óra megtartásra kerül, tehát számukra munkanap a minősítés!

   23.  A félévi eredmények közlése a szülői házzal: 2020. január 30/ február 3.

    24. Érettségi és szakmai vizsgákra való jelentkezés: 2020. február 14. péntek           (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/jelentkezes)

(Dr. Csigéné és Győrössy János igazgatóhelyetteseknél)

Érettségi és szakmai írásbeli tételek megrendelése: 2020. február 28. péntek

    25. Érettségi elméleti tételsor leadása dr. Csigéné igazgatóhelyettesnek

          Határidő: 2020. március 27. péntek

    26. Tavaszi szünet: 2020. április 9-től április 14-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 8. szerda

Szünet utáni első tanítási nap: április 15. szerda

    27. Érettségi felügyelet kiírása: 2019. április 17. péntek

    28. Érettségi és szakmunkás írásbeli vizsgák: 2020. május 04-től (hétfő)

a./írásbeli érettségi: 2020. május 04-től (hétfő) május 29-ig (péntek)

b./írásbeli szakmunkásvizsga: 2020. május 13-től - 22-ig - 8 órától

    29. Gyakorlati és szóbeli szakmunkásvizsga:

          2020. május - június (külön forgatókönyv alapján)

    30. Szóbeli érettségi:

emelt szintű: 2020. június  05-tól - június 13-ig

középszintű: 2020. június 17-től (hétfő) június 24-ig (péntek)

    31.Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamos tanulók számára

Időpont: 2020. május 27.

    32. Utolsó tanítási nap:

Végzős: 2020. április 30 csütörtök

Nem végzős: 2020. június 15. hétfő

    33. Ballagás: 2020. április 30. csütörtök 16.00 óra

    34. Jegyek lezárása:

Végzős: 2020. április 28. kedd- dátum:2020.04.30

Osztályozó értekezlet: 2020. április 28. kedd 15.00 óra (1-12. óra rövidítve)

Nem végzős: 2020. június 15. hétfő

Osztályozó értekezlet: 2020. június 15. hétfő 15.00 óra (1-12. óra rövidítve)

    35. Ünnepélyes tanévzáró és bizonyítványosztás: 2020. június az érettségi vizsgáktól függően, külön forgatókönyv szerint

    36. Tanévzáró értekezlet: 2020. július 1. szerda

   37.  A 9. évfolyamra való beiratkozás: 2020. június 20-22.

   38.  Tanításmentes munkanapok:

1. DIÓSZEGI nap 2019. szeptember 26 csütörtök

2.DÖK nap 2019.szeptember 27 péntek

3-4.  Érettségi szünet 2020. május 4-5. hétfő, kedd

5.  Szakmunkás írásbeli vizsga: 2020. május 14-15.

6. Nevelési értekezlet – Pályaorientációs nap- 2019. december 14.

7. Félévi tantestületi értekezlet- CSAK szakgimnáziumnak tanításmentes:2020. február 07.

 

 39. Munkanapok átcsoportosítása miatt a következő szombatok munkanapok:

2019. december 7 szombat                              2019. december 23 hétfő helyett

2019. december 14 szombat                            2019.december 24 kedd helyett

 

40. Tanítási napok száma:

Szakgimnázium 178 nap             8 tanítás nélküli munkanap

Szakközépiskola 179 nap            7 tanítás nélküli munkanap

 

41. Témahetek megszervezése: 2020. március – április

Fenntarthatósági témahét 2020 április 20.- 2020 április 24.

Pénz 7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2020.március 2- március 6.

 

Minden „A” hét kedd 8. órában értekezleti óra

 

Fogadó óra 2019. november 7. csütörtök és 2020. március 5. csütörtöki napokon, 16.00 órától kezdődően (1-13. óráig rövidített órákkal!)

          Debrecen, 2019. augusztus 31.

                                                                                             Balogh Péter

                                                                                                igazgató