A 2018/2019-es tanév munkarendje

      1. Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. hétfő „A” hét

          Ünnepélyes tanévnyitó: 2018. szeptember 3. hétfő 8.00 óra

2. A nyári összefüggő szakmai gyakorlat záradékolása a bizonyítványokban és a törzslapokon (osztályzat nélkül):

Határidő: 2018 szeptember 7. péntek (of.)

Aláíratás: Győrössy János szakmai igazgatóhelyettessel

Határidő: 2018. szeptember 14. péntek

3. Osztálynaplók, csoportnaplók megírása (névsoregyeztetést követően), valamint az előző naplók lezárásának ellenőrzése:

Határidő az osztálynaplóknál: 2018. szeptember 7. péntek

Határidő a csoportnaplóknál: 2018. szeptember 14. péntek

Bizonyítványok záradékolása, visszavétele, javítóvizsgák záradékolása a törzslapon is.

Határidő: 2018. szeptember 4. kedd

 

4. Első munkaközösségi ülések: 2018. szeptember 3. hétfő – szeptember 14. péntek között

5. Tanmenetek megírása, rendezése, átdolgozása, tanórán kívüli foglalkozások összeállítása:

Leadása a munkaközösség-vezetőknek: 2018. szeptember 17. hétfő

Leadása a területvezetőknek: 2018. szeptember 21. péntek

Jóváhagyása: 2018. szeptember 28. péntek

6. Területvezetői munkatervek elkészítése: 2018. október. 1. hétfő

      7. Összevont és osztály szülői értekezlet a 9. évfolyam számára:

          2018. október 5. péntek 16.00 óra (1-12. óra rövidítve, megtartva)

      8. Tanulói tantárgyi felmentési kérelmek:

Leadása az iskola igazgatójának: 2018. szeptember 7. péntek

Elbírálása: 2018. szeptember 28-ig (határozatról értesítés)

Ezt követően kerüljenek be a naplóba és a törzslapba a határozat számával együtt. Be kell írni az

SNI, BTN határozat, a gyógytestnevelésről szóló határozat számát is, valamint a határidőt, ameddig a határozat érvényes.

      9. Új osztályok anyakönyvi lapjainak megírása – Göncziné Fazekas Ibolya

Határidő: 2018. október 1. hétfő

Bizonyítványok anyakönyvi részének megírása – Göncziné Fazekas Ibolya

Határidő: 2019. május 3. péntek

    10. Első szülői munkaközösségi ülés: 2018. október 8. hétfő 17.00 óra

    11. Javító és pótló vizsgák:

 

Szakmunkás vizsgák:

2018. október – írásbeli és interaktív vizsgarész

2018. október folyamán szóbeli és gyakorlati vizsgák (külön forgatókönyv szerint)           

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 31. Győrössy János igh.-nél

Érettségi vizsgák:

            Érettségi vizsgákra jelentkezés az arra kijelölt iskolában

Határidő: 2018. szeptember 05.szerda

Írásbeli vizsgák: 2018. október 12– 29.

Szóbeli vizsgák: 2018. november 8. - 12. (emelt szint)

                            2018. november 19. - 23. (középszint)

    12. Pályaválasztási Nyílt nap: 2018. november 9. péntek 8.30 órától és 11.00 órától (szakmánkénti tájékoztató)

    13. Tanácsadói Testület ülése indokolt esetben: péntek 16.00 órától

   14.  Megemlékezések:

                                           október 06. március 15.(iskolai szinten)

                                           október 23. (rádió)

                                           február 25., ápr. 16., jún. 4., július 22. (osztály szinten)

   15.  Versenyek külön szervezésben

   16.  Őszi szünet: 2018. október 29-tól november 2-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. október 26. péntek

Szünet utáni első tanítási nap: 2018. november 5. hétfő

   17.  Szalagtűző: 2018. december 1. szombat 17.00 óra. Főpróba: 2018. november 29.

Helye: Hódos Imre Rendezvénycsarnok

  18.   Téli szünet: 2018. december 24-től 2019. január 02-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. december 21. péntek

Szünet utáni első tanítási nap: 2019. január 03. szerda

   19.  Félévi osztályzatok lezárása: 2019. január 25. péntek

   20.  Osztályozó értekezlet: 2019. január 25. péntek 15.00 óra (1-12. óra rövidítve)

   21.  Félévi statisztika leadási határideje osztályonként: 2019. január 31. csütörtök 12.00 óráig

   22.  Félévi tantestületi értekezlet: 2019. február 8. péntek 8.00 óra

 A szakgimnáziumi tanulók számára tanításmentes munkanap, a szakközépiskolai tanulóknak 11.35 órától 5 óra megtartásra kerül, tehát számukra munkanap a minősítés!

   23.  A félévi eredmények közlése a szülői házzal: 2019. február 1. péntek

    24. Érettségi és szakmai vizsgákra való jelentkezés: 2019. február 15. péntek           (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/jelentkezes)

(Dr. Csigéné és Győrössy János igazgatóhelyetteseknél)

Érettségi és szakmai írásbeli tételek megrendelése: 2019. március 01. péntek

    25. Érettségi elméleti tételsor leadása dr. Csigéné igazgatóhelyettesnek

          Határidő: 2019. március 29. péntek

    26. Tavaszi szünet: 2019. április 18-től április 23-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 17. szerda

Szünet utáni első tanítási nap: április 24. szerda

    27. Érettségi felügyelet kiírása: 2019. április 15. hétfő

    28. Érettségi és szakmunkás írásbeli vizsgák: 2019. május 06-től (hétfő)

a./írásbeli érettségi: 2019. május 06-től (hétfő) május 24-ig (péntek)

b./írásbeli szakmunkásvizsga: 2019. május 13-től - 22-ig 8 órától

    29. Gyakorlati és szóbeli szakmunkásvizsga:

          2019. május - június (külön forgatókönyv alapján)

    30. Szóbeli érettségi:

emelt szintű: 2019. június  05-tól - június 13-ig

középszintű: 2019. június 17-től (hétfő) június 24-ig (péntek)

    31.Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamos tanulók számára

Időpont: 2019. május 29.

    32. Utolsó tanítási nap:

Végzős: 2019. május 2. csütörtök

Nem végzős: 2019. június 14. péntek

    33. Ballagás: 2019. május 3. péntek 15.00 óra

    34. Jegyek lezárása:

Végzős: 2019. április 30. kedd

Osztályozó értekezlet: 2019. április 30. kedd 15.00 óra (1-12. óra rövidítve)

Nem végzős: 2019. június 14. péntek

Osztályozó értekezlet: 2019. június 14. péntek 15.00 óra (1-12. óra rövidítve)

    35. Ünnepélyes tanévzáró és bizonyítványosztás: 2019. június az érettségi vizsgáktól függően, külön forgatókönyv szerint

    36. Tanévzáró értekezlet: 2019. július 1. hétfő

   37.  A 9. évfolyamra való beiratkozás: 2019. június 20-22.

   38.  Tanításmentes munkanapok:

1. DIÓSZEGI nap 2018. szeptember 27 csütörtök (Salakmotor pálya)

2.DÖK nap 2018.szeptember 28 péntek

3-4.  Érettségi szünet 2019. május 6-7. hétfő, kedd

5.  Szakmunkás írásbeli vizsga: 2019. május 16.

6. Nevelési értekezlet – Pályaorientációs nap- 2018. december 15.

7. Szalagtűző – 2019. december 1.

8. Félévi tantestületi értekezlet- CSAK szakgimnáziumnak tanításmentes:2019. február 08.

 

 39. Munkanapok átcsoportosítása miatt a következő szombatok munkanapok:

2018.október 13 szombat                                2018.október 22 hétfő helyett

2018. november 10 szombat                            2018. november 2 péntek helyett

2018. december 1 szombat                              2018. december 24 hétfő helyett

2018. december 15 szombat                            2018.december 31 hétfő helyett

 

40. Tanítási napok száma:

Szakgimnázium 179 nap             8 tanítás nélküli munkanap

Szakközépiskola 180 nap            7 tanítás nélküli munkanap

 

41. Témahetek megszervezése: 2019. március – április

Fenntarthatósági témahét 2019 április 8.- 2019 április 12.

Pénz 7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2019.február 25- március 1.

 

Minden „A” hét kedd 8. órában értekezleti óra

2018.március 14-én 1-3 óra megtartva ezt követően gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai érzékenyítő nap

 

Fogadó óra 2018. november 8. csütörtök és 2019. március 7. csütörtöki napokon, 16.00 órától kezdődően (1-13. óráig rövidített órákkal!)

          Debrecen, 2018. augusztus 31.

                                                                                             Balogh Péter

                                                                                                igazgató