Kassai kapcsolatok

 

2017. október

 

Kassáig eljutva a történelmi Magyarország nevezetességeinek megtekintése, az ott élő magyarsággal való kapcsolat mélyítése, amelyhez hozzájárul

a partner iskolával való hosszabb távú együttműködés megalapozása.

Kassai - Séta Márai Sándor nyomában: Márai szülőháza, Márai szoba (2 helységből álló múzeum), Márai szobor.

Kassa - Séta Rákóczi nyomában: a partneriskola Rákóczi emlékeinek, a kassai dóm Rákóczi síremlékének és a Rodostói háznak a megtekintése.

A Miklós-börtön bemutatása: a valamikori börtön ma kiállítóterem, a középkori büntetőjog és bíróság, a várostörténet, a kézművesség és

kereskedelem tematikus kiállításaival.

 

Ismerkedés a kassai Állatkerttel: kiterjedését tekintve Európa harmadik legnagyobb állatkertje gyönyörű zöldövezetben.

 

A kassai Thália Színház előadásának megtekintése.

 

Alsósztregova: Megnézzük a település Madách-kastélyát. A kastélyban kiállítás mutatja be Madách Imre, Bél Mátyás és Rimay János munkásságát.

Ezzel a programelemmel is az Arany János-emlékévhez kívánunk csatlakozni.

 

 

 

 

2017. november

 

Debreceni városnézés: a református múlttal rendelkező cívisváros múltjának és jelenének bemutatása.

Déri Múzeum: A város egyik legnevezetesebb közgyűjteménye. A történeti formákkal épült múzeum – előtte Medgyessy Ferenc szobraival –

Debrecen belvárosának ékessége. Szakértő segítségével ismerhetik meg a tanulók a múzeum gyűjteményeit.

Református Kollégium: városunk egyik fő oktatási intézménye, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a Debrecenbe menekült kormány

forradalmi országgyűléseinek és az 1944. december 21-én tartott Ideiglenes Nemzetgyűlés színhelye. A kollégium 1538-as alapítása óta szolgálja az

oktatást.

Agóra: az Agóra Tudományos Élményközpont mindennapi életünk csodáit magyarázza meg, mindenki számára közérthetően és élményszerűen,

ezzel megkönnyítve a természettudományos tárgyak tananyagának elsajátítását.

A debreceni Csokonai Színház előadásának megtekintése.

 

A két iskola partnerkapcsolatának szakmai megvalósulása a zászlótartó elkészítése volt, amelyen mindkét kiránduláson dolgoztak a diákok.