A Diószegi Sámuel Baptista
Technikum és Szakképző Iskola

 

 

Járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrend

Intézkedési terv

Intézményi protokoll

2020/2021. TANÉV

 1. 1.     FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1   Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni a tanév kezdete előtt. Az igazgató ellenőrzi annak végrehajtását.

1.2   A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során az 1. számú mellékletben szereplő Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását vesszük figyelembe.

1.3   Az igazgató által megbízott személy rendszeresen figyeli az Oktatási Hivatal honlapján, Tanévnyitó 2020 alcímen szereplő aloldalt.

 1. 2.      AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1   Iskolánkat kizárólag egészséges, megbetegedés tüneteit nem mutató tanuló és dolgozó (pedagógusok, pedagógiai munkát közvetlenül segítők, egyéb dolgozók) látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes szereplők vehetnek részt. Ez vonatkozik a külső, szerződött partnerekre és szolgáltatókra is. Csakúgy egészséges és megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja az intézményt bármely ügyintézéssel kapcsolatos célból.

22    A járványügyi készenlét idején, mind az intézmény területén (mosdók, folyosószakaszok, öltözők előtt, büfében, kapunál, iskolaudvaron), mind az intézmény előtt kerülni kell a nagyobb csoportosulások kialakulását.

23    Az osztálytermekben a tanulók úgy foglaljanak helyet, hogy közöttük a lehető legnagyobb távolság alakuljon ki! A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Azokon a tanítási órákon, ahol a teljes osztálylétszám miatt nem lehetséges a 1,5 méteres védőtávolság megtartása, a maszk viselése kötelező a tanulók számára. A pedagógus fel kell, vegye a maszkot azokban a helyzetekben, amikor a védőtávolság nem tartható.

2.4   A zárt közösségi terekben, iskolánkban a védőtávolság nem vagy nehezen tartható be, ezért a zárt közösségi terekben, az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Éppen ezért - bizonyos esetektől eltekintve - kötelező a szüneteket az udvaron tölteni a tanulóknak az iskolavezetés által meghatározott rendben.

25 Az iskolánkban a csengetési rendbe, beiktatunk egy eddiginél hosszabb ebédszünetet.

2.6   Az oktatás során, azon termek esetében, ahol osztályváltás történik, az osztályok váltása között a tantermekben gyors felületfertőtlenítést kell végezni, amibe szükség esetén a tanulók is bevonhatók.

2.7   Minden tanuló felelős a saját maga által használt felületek (asztal, szék, billentyűzet, egér, stb....) tisztán tartásáért, fokozottan ügyelni kell a tanulóknak a tantermek, mellékhelyiségek, öltözők, folyosók, közösségi terek tisztaságára.

2.8   A testnevelésórákat az időjárás függvényében, a nagyobb létszámú csoportnak szabad téren kell megtartani. A testnevelés órákon és az öltözőkben, az öltözők előtti terekben szigorúan be kell tartani a testnevelő által megszabott és ismertetett szabályokat. Az öltözőkben és azok előtti terekben a szünet idején csak az órára érkező osztály tartózkodhat. El kell kerülni az osztályok találkozását. Ezért a testnevelők közössége felel.

2.9   A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban is, ezért ott mindig annyian tartózkodhatnak egyszerre, hogy a megfelelő védőtávolság tartható legyen.

210 A gyakorlati foglalkozások során használt eszközöket - amennyiben azokat nem károsítja - felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.

2.11  Az iskolai rendezvény megszervezése során az alábbiak szerint járunk el:

az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátot betartjuk, ennek megfelelően korlátozzuk a meghívható vendégek számát,

- az alapvető egészségvédelmi intézkedéseket, szabályokat betartjuk (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), amennyiben lehetséges, szabadtéri rendezvényt szervezünk.

2.12   Az osztály- és tanulmányi kirándulásokat belföldön tervezzük és lehetőség szerint egy napra.

2.13   A szülök személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg, a fenti szabályok betartása ott is érvényes. A szükséges információkat alapvetően e-mailben és a helyben szokásos módon juttatjuk el a szülőkhöz. A fogadóórák esetén, a szülő kérésére biztosítjuk az online konzultációt.

 1. 3.     EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1   Az intézmények bejáratánál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata kötelező az intézménybe való érkezéskor minden érkező számára. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét.

3.2   A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosás lehetőségét és a kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk, használatuk kötelező.

3.3   Kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók, a pedagógusok és az egyéb dolgozók esetében is az alapvető higiénés szabályok betartása, a rendszeres kézmosásra vagy alkoholos kézfertőtlenítésre, biztosítani kell a személyes tisztaságot.

3.4   A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulókat az osztályfőnökök tájékoztatják, és tanítják meg az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

3.5   Az intézményben, naponta többször fertőtlenítő takarítást végzünk a szociális helyiségekben és a közösségi terekben a tanítási órák alatt.

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzok, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

3.6   A takarítást végző dolgozók részére biztosítjuk a felhasznált szemek megfelelő védőeszközt, amit a dolgozónak viselni kell.

3.7   Zárt térben, az osztálytermekben, öltözőkben, mellékhelyiségekben és a folyosókon is kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. Ezek betartásáért, betartatásáért a tanítási óra alatt a pedagógus, a szünetekben az ügyeletes tanár felel.

3.8   A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza. Ezek használatát lehetőség szerint el kell kerülni.

3.9       Az iskolában használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

 1. 4.       AZ ÉTKEZÉSRE ÉS A BÜFÉ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1   Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítésre a tanórák alatt.

42     Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a kézfertőtlenítésére. Erre szükséges eszközöket a büfé előtt biztosítjuk.

43     Rendkívül fontos az étkező személyek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása,

4.4   Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani,

45 A büfében, sorban állás esetén a védőtávolságot be kell tartani. A büfé előtt a szünetek alatt csak az tartózkodhat, aki vásárol.

4.6 A büfé üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

 1. 5.       KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1   A külföldön tartózkodó, kollégiumban lakó tanulók számára javasoljuk, hogy legalább egy héttel hanarabb érkezzenek meg a kollégiumokba.

5.2   A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges. Karantén nélkül léphet az országba a határ 30 km-es sávjából ingázó tanuló.

 1. 6.     ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

6.1   Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

6.2   A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

6.3   A személyes találkozást igénylő teendők esetében - védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra - a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A vizsgálatokat úgy kell megszervezni, hogy az eltérő osztályokban tanulók lehetőség szerint ne találkozzanak a vizsgálat idején, és a vizsgálat során, az orvosi szoba előtt ne alakulhasson ki csoportosulás. Ennek megszervezése az Iskolatitkár feladata.

6.4   Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szürővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítjuk a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítöszeres takarításról, a vizsgálatot végző orvos és védőnő pedig a gyakori szellőztetésről gondoskodik.

6.5   Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén" pontja szerinti intézkedések megtételéről gondoskodunk, egyidejűleg a vizsgálatokat felfüggesztjük, a helyiség és a használt eszközök fertőtlenítésre kerülnek az iskola és az vizsgálatot végző orvos és védőnő által. A helyiséget alaposan szellőztetni kell.

 1. 7.     TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

7.1   Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzöszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni, amennyiben a szülő, gondviselő erről tud, egyetért vele. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. A szülő ilyen esetben köteles az iskolát értesíteni, a karantént elrendelő határozatot vagy annak másolatát eljuttatni az iskolának.

7.2  Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

7.3  A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak és az iskola házirendje szerint érvényes, azok betartása továbbra is kötelező a fent említett helyzeteken kívül.

7.4  Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

 1. 8.     TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

8.1  A szülői értekezleteken és az információs csatornákon tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Ezt bejelentheti a titkárságon és az osztályfőnöknél is.

8.2  Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell öt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodik az iskolatitkár és az osztályfőnök. A szülő/gondviselő figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

8.3     A beteg tanuló vagy dolgozó felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

8.4  Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre.

8.5  A gyermek az iskolába - hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

8.6  Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 1. 9.     INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

9.1  Iskolánk felkészült kell legyen a munkarend átalakítására, ezért fenntartjuk a digitális munkarend korábban kialakított protokollját.

9.2  Amennyiben a jogszabályok alapján, az arra jogosult szervtől tájékoztatást kapunk arról, hogy munkarendet kell váltani, haladéktalanul bevezetjük a digitális munkarendet a szükséges időre. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. Ebben az esetben helyreállítjuk a jelenléti oktatást.

9.3   A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

 1. 10.     KOMMUNIKÁCIÓ

10.1  Kérünk mindenkit, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ennek fontosságára hívják fel az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.

10.2  Az intézmények kérdéseinek megválaszolására illetve az esetek bejelentésére tematikus e-mail- cím került létrehozásra (koronavirus@baptistasegely.hu). amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a fenntartó munkatársai fogadják és válaszolják meg.

10.3  Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

10.4  A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerint megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

Debrecen, 2020. szeptember 01.

 

 1. számú melléklet

A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

-          klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;

felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;

-          ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;

-          padló és szőnyegek, egyéb textília tisztítására;

-          játékok, sporteszközök tisztítására;

-          radiátorok, csövek lemosására;

-          ablakok, üvegfelületek tisztítására;

szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;

-          képek, tablók, világítótestek portalanítására;

-          pókhálók eltávolítására;

-          rovar- és rágcsálóirtásra;

csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.

 

 1. számú melléklet

Légtechnika rendszerek helyes használata

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.

A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát.

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérböl.

Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:

 • a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, (a levegöáramot felfele irányítsák),
 • a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri, lehetőleg óránkénti intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést,
 • a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett vírusölő hatású szerrel,
 • nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,
  • a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezzék műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),
  • megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 6- 8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil légtisztító készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelödhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb belterekben.

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

 • használatukkal párhuzamosan folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.
 • a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét végezzék gyakrabban (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet.
 • az UV-C fénnyel (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy ózontermelődés- mentesek legyenek, azaz csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki a készülékben működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy az UV-fény zárt rendszerben működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében,
 • az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot csökkenti,
 • ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt, mivel az ózon káros az egészségre, s Magyarországon nem engedélyezett a használata.