Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató az érettségi vizsgára jelentkező személy adatainak kezeléséről

Tisztelt jelentkező, tájékoztatjuk, hogy az érettségi vizsgára történő jelentkezés során a személyes adatok kezelésére az általános adatvédelmi rendeletben (Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: GDPR) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) meghatározott rendelkezések alapján kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A jelentkezési lapon szereplő személyes adatok, valamint a jelentkezés során megadott további különleges adatok kezelése, és a korábbi vizsgaeredményeinek megtekintése az érettségi vizsga jogszerű lebonyolítása céljából szükséges. A fenti adatokat kizárólag az Oktatási Hivatalban, a vizsgaszervező kormányhivatalban, és a vizsgaszervező intézményben az érettségi vizsgák szervezéséért felelős személyek ismerhetik meg.

Adatait a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében kezeljük az érettségi vizsga megszervezése és lebonyolítása érdekében a Vizsgaszabályzat 60/A. § (3) bekezdése alapján, az adott vizsgaidőszakot követő tanév végéig. Személyes adatait, érettségi vizsgáinak eredményeit, záradékait és mentességeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 57. § (7) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal tovább kezeli a Kétszintű érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és törzslapkivonat nyilvántartásban. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintettet megillető jogokról (adatokhoz való hozzáférés joga, helyesbítés, adatkezelés korlátozása) a GDPR 15., 16. és 18. cikke, jogorvoslati lehetőségeiről a GDPR 77. cikke és 79. cikke rendelkezik.

CSATOLT DOKUMENTUMOK