Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Házi feladat

 

házi feladat a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási módszer, amelyek erősítik a tanítási órákon tanultakat, fejlesztik az adott témában a képességeket, valamint az új anyagot is előkészítik. Ezeket a feladatokat mindig gondosan ki kell jelölni, sikeresen megoldhatónak kell lennie.

  

A oktatóink szerepe a házi feladat kijelölése, a tanulóknak a házi feladat megoldására való felkészítése és a házi feladatok értékelésére korlátozódik. Törekedünk egységes szemléletmód kialakítására, feladattípusra vonatkozóan, időmennyiségre, módszertani elvárások megfogalmazásában.

  

diákoknak nagyon sok gyakorlás szükséges ahhoz, hogy az iskolában tanultak elmélyüljenek. Így nagy szerepet kell, hogy kapjon az otthoni munka is. Ám a gyerekeket túlterhelni sem szabad, a szabadidős tevékenységeket is figyelem előtt kell tartani.

 

 Iskolai dolgozatok szabályai

 

 A tanuló számára az eredményes felkészülés céljából az iskola biztosítja:

 

- hogy egy nap két témazáró megírásánál többre nem kerülhet sor

- hogy a témazáró dolgozat előző elméleti héten bejelentésre kerüljön

- hogy egy nap 3 dolgozatnál többet a diákok ne írhassanak max. 3 óra anyagát felölelő számonkérés)

- hogy a számonkérések eredményeit a tanuló két héten belül megismerje és a naplóba beírásra kerüljön az eredmény, ha ez nem történik meg, akkor a diákokkal egyetértésben döntsön a tanár arról, hogy beírásra kerül-e a jegy a késedelem miatt vagy nem

- hogy a tanuló megismerhesse szóbeli feleletének és szakmai gyakorlatának osztályzatát

- a tanuló félévenként és tantárgyanként egy alkalommal felelésmentes órát kérhet, melyet az ellenőrzőbe köteles bejegyezni, és engedély esetén tanárával aláíratni. Mindez nem vehető igénybe akkor, ha a dolgozat vagy a szóbeli felelés előre be van jelentve, vagy a félév és évzárást megelőző hónapban történik mindez.

- A tanuló egy hét vagy egy hétnél rövidebb hiányzása esetén az iskolába jövetel utáni első órán, egy hétnél hosszabb hiányzás esetén az iskolába jövetel után egy hét felelés- és dolgozatírás alóli mentességben részesül, mely idő alatt a távolléte miatt elmaradt tananyagot pótolnia kell.