Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Tanév rendje

A 2023/2024-as tanév munkarendje

      1. Első tanítási nap: 2023. szeptember 1. péntek „A” hét

          Ünnepélyes tanévnyitó: 2023. szeptember 1. péntek 8.00 óra, külön forgatókönyv    szerint

2. A nyári egybefüggő szakmai gyakorlat záradékolása a bizonyítványokban és a törzslapokon és KRÉTÁ-ban(osztályzat nélkül):

Határidő: 2023 augusztus 31. csütörtök (of.)

Aláíratás: Molnár József igazgató

3. Osztálynaplók, csoportnaplók megírása (névsoregyeztetést követően), KRÉTA kitöltése, valamint az előző naplók lezárásának ellenőrzése:

Határidő a KRÉTA osztálynaplóknál: 2023. szeptember 4. hétfő

Határidő a KRÉTA csoportnaplóknál: 2023. szeptember 16. péntek

Bizonyítványok záradékolása, visszavétele, javítóvizsgák záradékolása a törzslapon, krétában is.

Határidő: 2022. augusztus 31. szerda

 

4. Első munkaközösségi ülések: 2023. szeptember 4. hétfő – szeptember 8. péntek között

Felelős munkaközösségi vezetők.

5. Tanmenetek megírása, rendezése, átdolgozása, tanórán kívüli foglalkozások összeállítása, KRÉTÁ-ba történő rögzítése:

Leadása a munkaközösség-vezetőknek: 2023. szeptember 8. péntek

Leadása a területvezetőknek: 2023. szeptember 11. hétfő

Jóváhagyása: 2023. szeptember 15. péntek

6. Területvezetői munkatervek elkészítése: 2023. szeptember 15. péntek

      7. Szülői értekezlet a 9. évfolyam számára:

          2023. szeptember 15. péntek 16.00 óra (nincs rövídítés) / külön forgatókönyv szerint/

      8. Tanulói tantárgyi felmentési kérelmek:

Leadása az iskola igazgatójának: 2023. szeptember 11. hétfő

Elbírálása: 2023. szeptember 19-ig (határozatról értesítés)

Ezt követően kerüljenek be a e-Kréta naplóba és a törzslapba a határozat számával együtt. Be kell írni az SNI, BTN határozat, a gyógytestnevelésről szóló határozat számát is, valamint a határidőt, ameddig a határozat érvényes.(titkárság)

      9. Új osztályok anyakönyvi lapjainak megírása –  eKréta osztályfőnökök

Határidő: 2023. szeptember 22. péntek (kréta ofő része zár)

Bizonyítványok anyakönyvi részének megírása – Göncziné Fazekas Ibolya

Határidő: 2024. március 29 péntek

    10. Javító és pótló vizsgák:

 

Szakmai vizsgák:

2023. október – írásbeli és interaktív vizsgarész

2023. október folyamán szóbeli és gyakorlati vizsgák (külön forgatókönyv szerint)           

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 31.

Érettségi vizsgák:

            Érettségi vizsgákra jelentkezés az arra kijelölt iskolában

Határidő: 2023. szeptember 05. kedd

Írásbeli vizsgák: 2023. október 14 - 27

Szóbeli vizsgák: 2023. november 10-14 emelt, nov.21-25 közép

                           

    12. Pályaválasztási Nyílt nap: 2023.december 1 (szakmánkénti tájékoztató)

    13. Megemlékezések:

                                           október 06. március 15.(iskolai szinten)

                                           október 23. (rádió)

                                           február 25., ápr. 16., (osztály szinten)

   14.  Versenyek külön szervezésben

2023.október: Szakmánkénti egyeztetések a duális partnerekkel

   15.  Őszi szünet: 2023.október 27 péntek utolsó tanítási nap, 2023.11.06 hétfő , szünet utáni első tanítási nap

   16.  Szalagtűző: 2023. november 10 péntek 17:00 óra külön forgatókönyv szerint

Helye: Oláh Gábor Utcai Sportcsarnok

  17.   Téli szünet: 2023. december 21-től 2024. január 01-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. december 20. szerda

Szünet utáni első tanítási nap: 2024. január 03. szerda

   18.  Félévi osztályzatok lezárása: 2024. január 19. péntek 12:00 óra

   19.  Osztályozó értekezlet: 2024. január 19. péntek 14.00 óra (1-8. óra rövidítve)

   20.  Félévi statisztika leadási határideje osztályonként: 2024. január 26. péntek 12.00 óráig

   21.  Félévi oktató(wwtestületi értekezlet: 2024. február 2. péntek 14:00 óra (1-8. óra rövidítve)

   22.  A félévi eredmények közlése a szülői házzal: 2024. január 26 péntek.

    23. Érettségi és szakmai vizsgákra való jelentkezés: 2024. február 15. csütörtök    (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/jelentkezes)

(www.kreta/vizsgaközpont felülete)

Érettségi és szakmai írásbeli tételek megrendelése: 2024. február 23. péntek

    24. Érettségi elméleti tételsor leadása dr. Csigéné igazgatóhelyettesnek

          Határidő: 2024. március 22. péntek

    25. Tavaszi szünet: 2024.március 28-tól április 02-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap:március 27. szerda

Szünet utáni első tanítási nap: április 03. szerda

    26. Érettségi felügyelet kiírása: 2024. április 19. péntek

    27. Érettségi és szakmai írásbeli vizsgák: 2024. május 06-tól (hétfő)

a./írásbeli érettségi: 2024. május 06-tól (hétfő) május 24-ig (péntek)

b./interaktív és írásbeli szakmai vizsga: 2024. május 14-től - 31-ig

    28. Projekt és szóbeli szakmai vizsga:

          2024. május - június (külön forgatókönyv alapján)

·    ágazati alapvizsgák: április 22-26

·    pót ágazati vizsgák: június 06-07

    29. Szóbeli érettségi:

emelt szintű: 2024. június 07-tól - június 14-ig

középszintű: 2024. június 19-től (hétfő) június 30-ig (péntek)

    30.Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamos tanulók számára

Bemeneti mérés: 2023. szeptember 25 – 29.

Kimeneti mérés: 2024. március 6 - 2024. június 9.

    31. Utolsó tanítási nap:

Végzős: 2024. május 3.péntek

Nem végzős: 2024. június 14. péntek

    32. Ballagás: 2024. május 3. péntek 15.00 óra

    33. Jegyek lezárása:

Végzős: 2024. május 2. szerda

Osztályozó értekezlet: 2024. május 2. szerda 14.00 óra (1-8. óra rövidítve)

Nem végzős: 2024. június 14. péntek

Osztályozó értekezlet: 2024. június 14. csütörtök 14.00 óra (1-8 óra rövidítve)

    34. Ünnepélyes tanévzáró és bizonyítványosztás: 2024. június az érettségi, szakmai vizsgáktól függően, külön forgatókönyv szerint

    35. Tanévzáró értekezlet: 2024. július 01. hétfő

   36.  A 9. évfolyamra való beiratkozás: 2024. június 21-23.

   37.  Tanításmentes munkanapok:

1. DÖK nap 2023.szeptember 22. péntek

2- Pályaorientációs nap- 2024.03.14. csütörtök

3. Online értekezlet 2024.01.02

4. Interaktív és írásbeli szakmai vizsga 2024.05.28

5. Értekezlet-kirándulás-pedagógus nap 2024.06.03

6. Érettségi vizsga: 2024.05.09

.

 

 38. Munkanapok átcsoportosítása miatt a következő szombatok munkanapok:

Nincs

 

39. Tanítási napok száma:

Technikum                                  179 nap                  6 tanítás nélküli munkanap

Szakképző                                   179 nap                  6 tanítás nélküli munkanap

 

40. Témahetek megszervezése:

Fenntarthatósági témahét 2024. április 24.- 2023. április 28.

Magyar Diáksport Napja 2024. szeptember 30.

 

41.Minden „A” hét kedd 1. óra értekezlet

 

42. NETFITT mérés 2024 január 9- 2024 május 12 között

Eredmények feltöltése: 2024. június 14.

 

43. Baptista BMN 2023. november 20-27.

                    Ima az érettségizőkért 2024.05. 8-10

                    Imanap az iskolában 2024.05.25.

                  

44. Pályaválasztási nyílt nap: 2023.12.01

 

Fogadó óra 2023. november 16. csütörtök és 2024. március 7. csütörtöki napokon, 16.00 órától kezdődően (1-12. óráig rövidített órákkal!)

          Debrecen, 2023. augusztus 31.

                                                                                            Molnár József

                                                                                                igazgató