Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Fizika érettségi vizsgán elvégzendő kísérletek listája

Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola

 

A középszintű szóbeli fizika érettségi vizsgán elvégzendő kísérletek listája

 

1, A Mikola-csőben lévő buborék mozgását tanulmányozva igazolja az egyenes vonalú egyenletes mozgásra vonatkozó összefüggést!

Szükséges eszközök:

Mikola-cső; dönthető állvány; befogó; stopperóra; mérőszalag.

 

 

 

 

2, Határozza meg az egyenletes körmozgást végző test periódusidejét, kerületi sebességét és szögsebességét

Szükséges eszközök:

Lemezjátszó, kis tömegű test (radír), hosszúságmérő eszköz, stopperóra

 

3, Különböző tömegű súlyok felhasználásával vizsgálja meg egy rugóra rögzített, rezgőmozgást végző test periódusidejének függését a test tömegétől!

Szükséges eszközök:

Bunsen-állványra rögzített rugó; legalább öt, ismert tömegű súly vagy súlysorozat; stopperóra; milliméterpapír.

 

 

4, Helyezzen a nyitott üveg szájára kártyalapot (névjegyet, keménypapírt), és a lapra egy pénzérmét! Pöckölje ki vagy rántsa ki hirtelen a kártyalapot a pénz alól, és az érme az üvegbe hullik.

 

Szükséges eszközök:

Befőttesüveg; pohár; azt lefedő kártyalap; egy pénzérme.

 

 

 

 

 

5, Erőmérővel kiegyensúlyozott karos mérleg segítségével tanulmányozza a merev testre ható forgatónyomatékokat és az egyszerű emelők működési elvét!

Szükséges eszközök:

Karos mérleg; erőmérő; súly; mérőszalag vagy vonalzó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, Lejtőn leguruló kiskocsi segítségével tanulmányozza a mechanikai energiák egymásba alakulását!

Szükséges eszközök:

Erőmérő; kiskocsi; nehezékek; sín; szalagrugó; mérőszalag vagy kellően hosszú vonalzó.

 

 

7, Mutassa be a golyó és a fémkarika hőtágulását!

A felfüggesztett fémgolyó éppen átfér a fémgyűrűn (Gravesande-készülék). Melegítse Bunsen-égővel a fémgolyót, vizsgálja meg, hogy ekkor is átfér-e a gyűrűn! Mi történik akkor, ha a gyűrűt is melegíti? Vizsgálja meg a gyűrű és a golyó átmérőjének viszonyát lehűlés közben!

Szükséges eszközök:

Gravesande-készülék; Bunsen-égő; hideg víz.

 

 

 

 

 

 

 

8, Hőmérők működésének és egy izobár állapotváltozásnak a bemutatása

Szükséges eszközök:

hőmérők, lombik U-alakú csővel, színes folyadék

 

 

 

 

 

 

9, Vizsgálja meg a főzőpohárba töltött víz forrásának sajátosságait!

Szükséges eszközök:

Hőmérő, főzőpohár, víz, merülőforraló

 

 

10, Különböző anyagok segítségével tanulmányozza a sztatikus elektromos töltés és a töltésmegosztás jelenségét!

Szükséges eszközök:

Két elektroszkóp; ebonit- vagy műanyag rúd; ezek dörzsölésére szőrme vagy műszálas textil; üvegrúd; ennek dörzsölésére bőr vagy száraz újságpapír.

 

 

11, Egy áramforrás és két zseblámpaizzó segítségével tanulmányozza a soros, illetve a párhuzamos kapcsolás feszültség- és teljesítményviszonyait!

 

Szükséges eszközök:

4,5V-os zsebtelep (vagy helyettesítő áramforrás); két egyforma zsebizzó foglalatban; kapcsoló; vezetékek; feszültségmérő műszer, áramerősség-mérő műszer (digitális multiméter).

 

 

 

 

12, Egyenes vezetőben indítson áramot! Az árammal átjárt vezető egyenes szakaszának környezetében vizsgálja a vezető mágneses terének szerkezetét egy iránytű segítségével!

Szükséges eszközök:

Áramforrás; vezető; iránytű; állvány.

 

 

13, Légmagos tekercs és mágnesek segítségével tanulmányozza a mozgási indukció jelenségét!

Szükséges eszközök:

Középállású demonstrációs áramerősség-mérő; különböző menetszámú, vasmag nélküli tekercsek (például 300, 600 és 1200 menetes); 2 db rúdmágnes; vezetékek.

 

 

 

14, Mérje meg a kiadott üveglencse fókusztávolságát és határozza meg     dioptriaértékét!

Szükséges eszközök:

Ismeretlen fókusztávolságú üveglencse; sötét, lehetőleg matt felületű fémlemez (ernyőnek); gyertya; mérőszalag; optikai pad vagy az eszközök rögzítésére alkalmas rúd és rögzítők.

 

 

 

 

 

15, Polárszűrőkkel tanulmányozza a fénypolarizáció jelenségét! Állapítsa meg az ismeretlen polárszűrőre jellemző polarizációs irányt!

Szükséges eszközök:

Két bekeretezett polárszűrő, melyek közül az egyik keretén meg van jelölve a polarizációs irány, a másiknál nincsen; írásvetítő; alkoholos filctoll vagy ceruza.

 

16, Kísérletelemzés (nincs elvégzendő kísérlet)

17, Kísérletelemzés (nincs elvégzendő kísérlet)

18, Mutassa be a fényelektromos jelenséget (fotoeffektus)!

Negatív töltésekkel feltöltött cinklemezt ultraibolya fényforrással világítunk meg. Vizsgáljuk meg, hogyan hat a cinklemez töltéseire az UV-forrás (kvarclámpa) fénye!

Szükséges eszközök:

Elektroszkóp; cinklemez; szigetelő állvány; vezető krokodilcsipesszel; üveg- és műanyag rúd; a dörzsöléshez bőr vagy újságpapír, illetve gyapjú vagy selyem; UV-forrás. A kísérlet filmen látható.

 

19, Fonálinga lengésidejének mérésével határozza meg a gravitációs gyorsulás értékét! A lengésidőre vonatkozó összefüggés: T = 2π , ahol l az iga hosszát jelenti méterben.

Szükséges eszközök:

Fonálinga: legalább 30-40 cm hosszú fonálon kisméretű nehezék; stopperóra; mérőszalag; állvány.

 

 

20, Csillagászati adatok összehasonlítása, elemzése