Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Tanév rendje

 

A 2022/2023-as tanév munkarendje

1. Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. csütörtök „A” hét
Ünnepélyes tanévnyitó: 2022. szeptember 1. csütörtök 8.00 óra, külön forgatókönyv
szerint
2. A nyári összefüggő szakmai gyakorlat záradékolása a bizonyítványokban és a
törzslapokon és KRÉTÁ-ban(osztályzat nélkül):
Határidő: 2022 augusztus 31. szerda (of.)
Aláíratás: Molnár József igazgató
3. Osztálynaplók, csoportnaplók megírása (névsoregyeztetést követően), KRÉTA
kitöltése, valamint az előző naplók lezárásának ellenőrzése:
Határidő a KRÉTA osztálynaplóknál: 2022. szeptember 2. péntek
Határidő a KRÉTA csoportnaplóknál: 2022. szeptember 16. péntek
Bizonyítványok záradékolása, visszavétele, javítóvizsgák záradékolása a törzslapon,
krétában is.
Határidő: 2022. augusztus 31. szerda
4. Első munkaközösségi ülések: 2022. szeptember 5. hétfő – szeptember 9. péntek között
Felelős munkaközösségi vezetők.
5. Tanmenetek megírása, rendezése, átdolgozása, tanórán kívüli foglalkozások
összeállítása, KRÉTÁ-ba történő rögzítése:
Leadása a munkaközösség-vezetőknek: 2022. szeptember 7. szerda
Leadása a területvezetőknek: 2022. szeptember 9. péntek
Jóváhagyása: 2022. szeptember 12. hétfő
6. Területvezetői munkatervek elkészítése: 2022. szeptember 30. péntek
7. Szülői értekezlet a 9. évfolyam számára:
2022. szeptember 9. péntek 16.00 óra (1-10. óra rövidítve, megtartva) / külön
forgatókönyv szerint/
8. Tanulói tantárgyi felmentési kérelmek:
Leadása az iskola igazgatójának: 2022. szeptember 5. hétfő
Elbírálása: 2022. szeptember 19-ig (határozatról értesítés)

Ezt követően kerüljenek be a e-Kréta naplóba és a törzslapba a határozat számával
együtt. Be kell írni az SNI, BTN határozat, a gyógytestnevelésről szóló határozat számát
is, valamint a határidőt, ameddig a határozat érvényes.
9. Új osztályok anyakönyvi lapjainak megírása – eKréta osztályfőnökök
Határidő: 2022. szeptember 7. szerda
Bizonyítványok anyakönyvi részének megírása – Göncziné Fazekas Ibolya
Határidő: 2023. március 31 péntek
10. Javító és pótló vizsgák:
Szakmunkás vizsgák:

2022. október – írásbeli és interaktív vizsgarész
2022. október folyamán szóbeli és gyakorlati vizsgák (külön
forgatókönyv szerint)
Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31.

Érettségi vizsgák:
Érettségi vizsgákra jelentkezés az arra kijelölt iskolában
Határidő: 2022. szeptember 05. hétfő
Írásbeli vizsgák: 2022. október 14 - 27
Szóbeli vizsgák: 2022. november 10-14 emelt, nov.21-25 közép

12. Pályaválasztási Nyílt nap: 2022. november (szakmánkénti tájékoztató) 18 péntek 9:00-
12:00 óra és 2022.december 02 kedd 8:00-11:00 óra
13. Megemlékezések:

október 06. március 15.(iskolai szinten)
október 23. (rádió)
február 25., ápr. 16., jún. 4., (osztály szinten)

14. Versenyek külön szervezésben
15. Őszi szünet: elmarad
16. Szalagtűző: 2022. október 29 szombat 16:00 óra külön forgatókönyv szerint
Helye: Oláh Gábor Utcai Sportcsarnok
17. Téli szünet: 2022. december 22-től 2023. január 08-ig
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. szerda
Szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 09. hétfő
18. Félévi osztályzatok lezárása: 2023. január 20. péntek 12:00 óra
19. Osztályozó értekezlet: 2023. január 20. péntek 14.00 óra (1-8. óra rövidítve)
20. Félévi statisztika leadási határideje osztályonként: 2023. január 27. péntek 12.00
óráig
21. Félévi tantestületi értekezlet: 2023. február 3. péntek 8.00 óra

A technikumi tanulók számára tanításmentes munkanap, a szakképző iskolai
tanulóknak 11.35 órától 5 óra megtartásra kerül, tehát számukra tanítási nap a
minősítés!
22. A félévi eredmények közlése a szülői házzal: 2023. január 27 péntek.
23. Érettségi és szakmai vizsgákra való jelentkezés: 2023. február 15. szerda
(http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/jelentkezes)
Érettségi és szakmai írásbeli tételek megrendelése: 2023. február 24. péntek
24. Érettségi elméleti tételsor leadása dr. Csigéné igazgatóhelyettesnek
Határidő: 2023. március 24. péntek
25. Tavaszi szünet: 2023. április 6-től április 11-ig
Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 5. szerda
Szünet utáni első tanítási nap: április 12. szerda
26. Érettségi felügyelet kiírása: 2023. április 14. péntek
27. Érettségi és szakmunkás írásbeli vizsgák: 2023. május 08-tól (hétfő)
a./írásbeli érettségi: 2023. május 08-tól (hétfő) május 26-ig (péntek)
b./írásbeli szakmunkásvizsga: 2023. május 15-től - 26-ig
28. Gyakorlati és szóbeli szakmunkásvizsga:
2023. május - június (külön forgatókönyv alapján)
29. Szóbeli érettségi:
emelt szintű: 2023. június 07-tól - június 14-ig
középszintű: 2023. június 19-től (hétfő) június 30-ig (péntek)
30.Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamos tanulók számára
Bemeneti mérés: 2022. szeptember 26 – 2022. november 30.
Kimeneti mérés: 2023. március 6 - 2023. június 9.
31. Utolsó tanítási nap:
Végzős: 2023. május 4. csütörtök
Nem végzős: 2023. június 15. csütörtök
32. Ballagás: 2023. május 5. péntek 15.00 óra
33. Jegyek lezárása:
Végzős: 2023. május 3. szerda
Osztályozó értekezlet: 2023. május 3. szerda 14.00 óra (1-8. óra rövidítve)
Nem végzős: 2023. június 15. csütörtök
Osztályozó értekezlet: 2023. június 15. csütörtök 14.00 óra (1-8 óra rövidítve)
34. Ünnepélyes tanévzáró és bizonyítványosztás: 2023. június az érettségi vizsgáktól
függően, külön forgatókönyv szerint
35. Tanévzáró értekezlet: 2023. június 30. péntek

36. A 9. évfolyamra való beiratkozás: 2023. június 21-23.
37. Tanításmentes munkanapok:
1. DÖK nap 2022.október 14. péntek
2-3-4 Téli elő szünet 2022. december 19, 20, 21
5-6. Szakmunkás írásbeli vizsga: 2023. május 15-16.
7. Pályaorientációs nap- 2022. december 02. péntek
8. Félévi tantestületi értekezlet- CSAK technikumnak tanításmentes:2023. február 03.

38. Munkanapok átcsoportosítása miatt a következő szombatok munkanapok:
2022. október 15. szombat 2022. október 31. hétfő helyett

39. Tanítási napok száma:
Technikum 179 nap 8 tanítás nélküli munkanap
Szakképző 180 nap 7 tanítás nélküli munkanap
40. Témahetek megszervezése:
Fenntarthatósági témahét 2023. április 24.- 2023. április 28.
Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.
Minden „A” hét kedd 6. óra utáni szünetben értekezlet
NETFITT mérés 2023 január 9- 2023 május 12 között
Eredmények feltöltése: 2023. június 15.
41. Baptista BMN 2022. november 20-27.
Ima az érettségizőkért 2023.05. 8-10
Imanap az iskolában 2023.05.25.
Aréna- összegyülekezés 2022.12.02

Fogadó óra 2022. november 10. csütörtök és 2023. március 2. csütörtöki napokon, 16.00
órától kezdődően (1-12. óráig rövidített órákkal!)

Debrecen, 2022. augusztus 31.

Molnár József
igazgató

 

 

 

CSATOLT DOKUMENTUMOK