Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Tanév rendje

 

A 2021/2022-es tanév munkarendje

      1. Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. szerda „A” hét

          Ünnepélyes tanévnyitó: 2021. szeptember 1. szerda 8.00 óra, külön forgatókönyv    szerint

2. A nyári összefüggő szakmai gyakorlat záradékolása a bizonyítványokban és a törzslapokon és KRÉTÁ-ban(osztályzat nélkül):

Határidő: 2021 augusztus 31. kedd (of.)

Aláíratás: Győrössy János szakmai igazgatóhelyettessel

3. Osztálynaplók, csoportnaplók megírása (névsoregyeztetést követően), KRÉTA kitöltése, valamint az előző naplók lezárásának ellenőrzése:

Határidő a KRÉTA osztálynaplóknál: 2021. szeptember 3. péntek

Határidő a KRÉTA csoportnaplóknál: 2021. szeptember 17. péntek

Bizonyítványok záradékolása, visszavétele, javítóvizsgák záradékolása a törzslapon is.

Határidő: 2021. szeptember 3. péntek

 

4. Első munkaközösségi ülések: 2021. szeptember 2. kedd – szeptember 10. péntek között

5. Tanmenetek megírása, rendezése, átdolgozása, tanórán kívüli foglalkozások összeállítása, KRÉTÁ-ba történő rögzítése:

Leadása a munkaközösség-vezetőknek: 2021. szeptember 15. szerda

Leadása a területvezetőknek: 2021. szeptember 15. szerda

Jóváhagyása: 2021. szeptember 24. péntek

6. Területvezetői munkatervek elkészítése: 2021. október. 1. péntek

      7. Szülői értekezlet a 9. évfolyam számára:

          2021. október 1. péntek 16.00 óra (1-10. óra rövidítve, megtartva) / külön forgatókönyv szerint/

      8. Tanulói tantárgyi felmentési kérelmek:

Leadása az iskola igazgatójának: 2021. szeptember 3. péntek

Elbírálása: 2021. szeptember 24-ig (határozatról értesítés)

Ezt követően kerüljenek be a e-Kréta naplóba és a törzslapba a határozat számával együtt. Be kell írni az SNI, BTN határozat, a gyógytestnevelésről szóló határozat számát is, valamint a határidőt, ameddig a határozat érvényes.

      9. Új osztályok anyakönyvi lapjainak megírása –  eKréta osztályfőnökök

Határidő: 2021. szeptember 15. szerda

Bizonyítványok anyakönyvi részének megírása – Göncziné Fazekas Ibolya

Határidő: 2022. április 01. péntek

    10. Első szülői segítői megbeszélés: 2021. október 4. hétfő 17.00 óra

    11. Javító és pótló vizsgák:

 

Szakmunkás vizsgák:

2021. október – írásbeli és interaktív vizsgarész

2021. október folyamán szóbeli és gyakorlati vizsgák (külön forgatókönyv szerint)           

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31. Győrössy János igh.-nél

Érettségi vizsgák:

            Érettségi vizsgákra jelentkezés az arra kijelölt iskolában

Határidő: 2021. szeptember 06. hétfő

Írásbeli vizsgák: 2021. október 16-30

Szóbeli vizsgák: 2021. november 12-16 emelt, nov.23-27 közép

                           

    12. Pályaválasztási Nyílt nap: 2021. november (szakmánkénti tájékoztató)

    13. Megemlékezések:

                                           október 06. március 15.(iskolai szinten)

                                           október 23. (rádió)

                                           február 25., ápr. 16., jún. 4., július 22. (osztály szinten)

   14.  Versenyek külön szervezésben

   15.  Őszi szünet: 2021. október 25-től október 29-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. péntek

Szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 2. kedd

   16.  Szalagtűző: 2021.október 15 péntek 10óra és 13 óra külön forgatókönyv szerint

Helye: Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola udvara

  17.   Téli szünet: 2021. december 21-től 2021. december 31-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. kedd

Szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 03. hétfő

   18.  Félévi osztályzatok lezárása: 2022. január 21. péntek

   19.  Osztályozó értekezlet: 2022. január 21. péntek 16.00 óra (1-12. óra rövidítve)

   20.  Félévi statisztika leadási határideje osztályonként: 2022. január 28. péntek 12.00 óráig

   21.  Félévi tantestületi értekezlet: 2021. február 4. péntek 8.00 óra

 A technikumi tanulók számára tanításmentes munkanap, a szakképző iskolai tanulóknak 11.35 órától 5 óra megtartásra kerül, tehát számukra tanítási nap a minősítés!

   22.  A félévi eredmények közlése a szülői házzal: 2022. január 28 péntek.

    23. Érettségi és szakmai vizsgákra való jelentkezés: 2022. február 15. kedd         (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/jelentkezes)

(Dr. Csigéné és Győrössy János igazgatóhelyetteseknél)

Érettségi és szakmai írásbeli tételek megrendelése: 2022. február 25. péntek

    24. Érettségi elméleti tételsor leadása dr. Csigéné igazgatóhelyettesnek

          Határidő: 2022. március 25. péntek

    25. Tavaszi szünet: 2022. április 14-től április 19-ig

Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 13 szerda

Szünet utáni első tanítási nap: április 20. szerda

    26. Érettségi felügyelet kiírása: 2022. április 15. péntek

    27. Érettségi és szakmunkás írásbeli vizsgák: 2022. május 02-tól (hétfő)

a./írásbeli érettségi: 2022. május 02-tól (hétfő) május 23-ig (péntek)

b./írásbeli szakmunkásvizsga: 2022. május 13-től - 22-ig - 8 órától

    28. Gyakorlati és szóbeli szakmunkásvizsga:

          2022. május - június (külön forgatókönyv alapján)

    29. Szóbeli érettségi:

emelt szintű: 2022. június  01-tól - június 9-ig

középszintű: 2022. június 13-től (hétfő) június 24-ig (péntek)

    30.Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamos tanulók számára

Időpont: 2022  április 20- május 3.

    31. Utolsó tanítási nap:

Végzős: 2022. április 29 péntek

Nem végzős: 2022. június 15. szerda

    32. Ballagás: 2022. április 29. péntek 16.00 óra

    33. Jegyek lezárása:

Végzős: 2022. április 27. szerda

Osztályozó értekezlet: 2021. április 28. szerda 16.00 óra (1-12. óra rövidítve)

Nem végzős: 2022. június 15. szerda

Osztályozó értekezlet: 2022. június 15. szerda 16.00 óra (1-12. óra rövidítve)

    34. Ünnepélyes tanévzáró és bizonyítványosztás: 2022. június az érettségi vizsgáktól függően, külön forgatókönyv szerint

    35. Tanévzáró értekezlet: 2022. július 1. péntek

   36.  A 9. évfolyamra való beiratkozás: 2022. június 22-24.

   37.  Tanításmentes munkanapok:

1. DÖK nap 2021.október 8. péntek

2-3-4 Érettségi írásbeli vizsgák 2022. május 2,3,11. hétfő, kedd

5-6. Szakmunkás írásbeli vizsga: 2022. május 12-13.

7. Pályaorientációs nap- 2021. december 11. szombat

8. Félévi tantestületi értekezlet- CSAK technikumnak tanításmentes:2022. február 04.

 

 

 38. Munkanapok átcsoportosítása miatt a következő szombatok munkanapok:

2021. december 11 szombat                            2021. december 24 péntek helyett

          2022.  március 26 szombat                              2022 március 14 hétfő helyett

 

39. Tanítási napok száma:

Technikum                                  179 nap                  8 tanítás nélküli munkanap

Szakképző                                   180 nap                  7 tanítás nélküli munkanap

 

40. Témahetek megszervezése: 2022. március – április

Fenntarthatósági témahét 2022 április 25.- 2022 április 29.

Magyar Diáksport Napja  2021. szept.24

 

Minden „A” hét kedd 6. óra utáni szünetben értekezlet

 

Fogadó óra 2022. november 4. csütörtök és 2022. március 3. csütörtöki napokon, 16.00 órától kezdődően (1-12. óráig rövidített órákkal!)

          Debrecen, 2021. augusztus 31.

                                                                                             Balogh Péter

                                                                                                igazgató

 

CSATOLT DOKUMENTUMOK