Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Igazgatói Felhívás 2020.03.17

Kedves Diákok, tisztelt Szülők!

 

2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Mindenkit óva intenék azonban attól, hogy valamiféle előrehozott nyári szünetnek élje meg a március 16-tól bevezetésre kerülő változásokat.

Az intézmény álláspontja szerint a saját intézményi és dolgozói feltételrendszernek megfelelő és a tanulók számára a lehető legegyszerűbben és üzembiztosan elérhető eszközrendszerrel kell az előttünk álló feladatokat megszervezni.

Ennek megfelelően osztályszinten messenger csoportot hoz létre az osztályfőnök (sok osztály esetében már eleve léteznek is ezek a csoportok), mely csoportokba beveszi a tanulókat és az osztályban tanító pedagógusokat. Ennek a messenger csoportnak a segítségével juttatják el a szaktanárok a tananyagot illetve az ellenőrző kérdéseket a diákokhoz.

Természetesen ehhez az alaprendszerhez kapcsolódhatnak tantárgyankénti messenger csoportok is kiegészítésként, illetve egyéb online oktatási lehetőségek (Google Classroom, Redmenta, Youtube stb.) is, de alapvetően a tananyagáramlás a messenger csoportokban zajlik.

A tananyagküldést a jövő héttől szabályozott keretek közé rendezzük kialakítva ezzel egy „heti órarendet”. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók ne ömlesztve – esetleg egy napon – kapják meg az összes tananyagot, hanem heti egyenletes elosztásban, ezzel is segítve a felkészülésük folyamatosságát és a tananyagok áttekinthetőségét!

A jövő héttől kezdődően az alábbi rendszerben történik a tananyagküldés:

Hétfő, kedd: humán tantárgyak

Kedd, szerda: reál tantárgyak

Csütörtök, péntek: szakmai tantárgyak!

A szaktanárnak természetesen az anyaggal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre a hét bármely munkanapján kötelező reagálni!

A tananyag tanulókhoz történő eljuttatásával párhuzamosan feladatunk a számonkérés is mely hasonlóan, digitális formában zajlik majd.

Fontos megérteni, hogy a diákok hozzáállása az új helyzethez, aktivitása, teljesítménye az elkövetkezendő időszakban – melynek a végét még nem látjuk – jelentősen hozzájárul a tanulók tanév végi értékeléséhez, ezáltal akár a következő évfolyamba való lépést illetve az érettségire és a szakmunkásvizsgára való bocsáthatóságukat is befolyásolhatja.

A fentiek miatt elengedhetetlen az osztály messenger csoportjában zajló események folyamatos követése, az ott érkező tananyag rendszeres elsajátítása és a szaktanárok által kért – a tudásszint ellenőrzésére, felmérésére alkalmas - ellenőrző kérdéssorok kitöltése és határidőre való visszaküldése.

Kérem, a fentiek alapján teremtsük meg közösen gyermekeink, tanulóink eredményes tanévzárását és a következő évfolyamba történő sikeres továbblépését, valamint a végzős tanulók esetében a vizsgák sikeres teljesítésének feltételeit.

 

Debrecen, 2020. 03. 17.

 

Balogh Péter

Igazgató