Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Hitoktatói Konferencia 2022

Beszámoló – Hitoktatói Konferencia – 2022. augusztus 30., Szigetszentmiklós

A Magyarországi Baptista Egyház (MBE), a Baptista Szeretetszolgálat (BSZ) és a Baptista Oktatási Központ (BOK) konferenciát szervezett hitoktatók és bibliaismeret tanárok részére 2022. augusztus 30-án. A rendezvény Szigetszentmiklóson, a Baptista Imaházban került megrendezésre. A Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskolát Juhász Gergely iskolalelkész, valamint Birtáné Karádi Erika és Tárczy Beáta bibliaismeret tanárok képviselték.

A változatos program során különféle előadásokat és beszámolókat hallhattunk a hitoktatással kapcsolatban. Felszólaltak többek között az MBE és a BSZ vezetői (Durkó István, Szlepák Attila, Révész Szilvia és Bognár Erika), valamint Dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia (BTA) rektora. Központi gondolatként elhangzott, hogy hitoktatók és bibliaismeret tanárok Jézus tanúi itt a földön, illetve jelentős szerepük van a jövő nemzedékeinek formálásában. Milyenek lesznek az elkövetkező 40-50 évben a fiatalok és velük együtt a világ? Istenfélők és pozitív erkölcsi értékeket vallók, vagy pedig önmagukat és a környezetüket rombolók? A konferencián oktatásmódszertani előadásokat is hallhattunk. A velencei Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium tanárai a bibliaismeret tanításban kialakított jó gyakorlataikról tartottak színes és érdekes bemutatót. Vajda Zsolt coach „Fegyelem vagy figyelem?” címmel az iskolákban előforduló magatartási problémákkal kapcsolatban adott jó tanácsokat. Rávilágított arra, hogy nagyon gyakran, általunk sem észrevehető körülmények is közrejátszanak abban, hogy a tanulók nem képesek az órákon odafigyelni. Ha több megértést tanúsítunk feléjük, ezzel megnyerjük a bizalmukat. A nap programját többször is játékos énektanítással színesítette Révész Dániel lelkész és felesége, Ágnes. Az alkalom végén Révész Lajos lelkipásztor mondott záró imádságot. A rendezvény teljes ideje alatt különféle keresztény témájú, tanítással valamint gyermek- és ifjúsági neveléssel foglalkozó könyveket és oktatási segédanyagokat lehetett vásárolni.

A konferencia kiemelkedő híre, hogy a 2022/2023-as tanévtől kezdve a bibliaismeret választható érettségi tantárgy lett. (A részletes vizsgakövetelményeket 2022. május 13-án közzétették. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2024/bapt_hittan_2024.pdf)

A konferencia előtt az iskola számára megrendelt 50 db Bibliát átvettük.

2022. augusztus 31.

Juhász Gergely, Birtáné Karádi Erika, Tárczy Beáta