Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Imanap május 26.

Iskolánk fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat kérésére iskolánk 2022. május 26-án imanapot rendezett. Iskolánk négy tanára (Birtáné Karádi Erika, Farkasné Bőgér Erzsébet, Kozmáné Kocsány Erzsébet és Tárczy Beáta) vezetésével iskolánk tanárai és tanulói együtt imádkozhattak azért, hogy a világban dúló események (Covid-19 járvány, háborús veszélyhelyzet) okozta félelem helyett Isten békességet és szeretetet adjon mindenki szívébe. Imádkoztunk a tanulók és az iskola jövőjéért is. Az imavezető tanárok összesen 16 osztályban olvasták fel a Szeretetszolgálat által küldött bátorító üzeneteket, illetve a 91. zsoltárt. Az imanap két fő mottóját Jézus Krisztus szavai jelentették: "Mert az Istennél semmi sem lehetetlen." (Lukács 1:37) illetve "Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek énbennem." (János 14:1).
Az imanapon a tanárok szépen díszített igés kártyákat kaptak, bátorító bibliai üzenetekkel. Az egyik tanteremben kialakított imaszobába (Békesség Szigete) bárki bemehetett imádkozni, vagy leadhatta az imakéréseit. Az imanap az iskola dolgozóinak közös imádságával zárult.

GALÉRIA