Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Digitális kincskeresés

Digitális kincskeresés

Online szakmai konferencia – 2021. április 12.

 

Iskolánk 2018-ban nyerte el az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, tagja a Matehetsz Tehetséghálózatnak. A Dióhéj Akkreditált Kiváló Tehetségpont 2021. április 12-én Digitális kincskeresés címmel online szakmai konferenciát rendezett, melynek fókuszában a tehetséggondozás és a digitális oktatás kapcsolata állt.

A Diószegi Tehetségpont a fennálló helyzethez alkalmazkodva az online térben rendezte meg a konferenciát. A résztvevők a prezentációk hátterében megcsodálhatták az iskola tehetséges diákjainak alkotásait.

A konferencia témáinak változatossága szemléletesen példázta az intézményben magvalósuló tartalmas, eredményes tehetséggondozó szakmai tevékenységet.

Balogh Péter igazgató úr köszöntő beszédét követően az iskolai tehetség munkaközösség vezetője, Osánné Kecze Dóra vette át a szót. A beszámolójából a résztvevők megismerhették, milyen következtetések vonhatók le az iskola oktatói, a tanulók és szülők körében végzett kérdőíves felmérés kiértékeléséből, milyen tanulságokkal szolgálhat ez a későbbiekben. A tehetséges tanulók kompetenciafejlesztését a „kibertérben” és annak folyamatosságát és módszereit nemcsak a mi iskolánk körében vizsgálta. A felmérés eredményeit megerősítette Szabó Gáborné Szabó Ildikó iskolapszichológus prezentációja, melyben ismertette hallgatóságával a jelenlegi oktatási rendszer nehézségeit, ezek megjelenését a digitális oktatás során, felvetette miben, merre kellene az iskolának változnia, különös tekintettel az átlagtól eltérő tanulók esetében.

A Birtáné Karádi Erika és Farkasné Bőgér Erzsébet irányításával működő Zeneklub tagjai Zoom interjúban számoltak be arról, hogyan sikerült megvalósítaniuk értékes csapatmunkájukat a digitális tanévben, a konferenciát videó bejátszások is színesítették. A konferencia emelkedett pillanata volt a zeneklubosok karantén videója, bizonyítva, hogy hitüknek, összetartozásuknak, zeneszeretetüknek nem szabhatott határt a fizikai távollét. Az interjúban és a karantén-videóban szereplő tanulók: Dihen Árpád 9.A, Csengeri Nóra 1.9PI, Vida Bettina Nikolett 1.9PI., Kovács Anna 10.B, Tóth Réka 10.B, , Dobos Péter 2.10KL, Pilka Zoltán 11.B, Ónodi Norbert 12.A. A felvételek technikai megvalósítása Kovács Dávid 9.B osztályos tanuló munkáját dicséri.

Székely Erika tanárnő a természettudományos és művészeti tehetséggondozásról tartott előadást látványosan megjelenítve munkamódszereiket, rávilágítva mennyi kreativitás vihető ezen tantárgyak tanításába is. A sikeres versenyeztetés jól példázza az intézményen belül eredményesen működő szakmai kapcsolatokat is, hiszen komplex versenyeken is indultak tanulók. Első kézből, a diákoktól tudhattuk meg, számukra mit jelentett a közös munka, megismerhettük a tehetséges Dobos Grétát a 9.B osztályból, aki ebben a tanévben több versenyben is bizonyított. A humán tantárgyak körében végzett tehetségtámogató munkájáról Cserős Imre tanár úr tanítványai mondták el gondolataikat: Kovács Anna, Szilágyi Zsófia és Tóth Réka 10.B osztályos diákok.

Az iskolai könyvtár is kivette a részét a tehetséggondozásból, Zsupos Gabriella mutatta be, milyen formában működött a járványhelyzetben az iskolai könyvtár, hogyan tudott kapcsolódni a munkaközösség munkájához, mennyiben segítik a szakmai munkát a külső kapcsolatok.

Nemes Róbertnétől az intézmény idegen nyelvi munkaközösségének tehetséggondozó munkáját tárta a hallgatóság elé prezentációjában, hangsúlyozta a digitális oktatás során alkalmazott módszerek fontosságát, bemutatta az eredményeiket, az iskolában éppen folyamatban lévő Erasmus+ pályázatot, melyben újabb lehetőségek rejtőznek az idegen nyelvi, matematikai, szövegértési és digitális kompetenciák fejlesztésére.

A konferencia előadói méltó módon, színvonalasan képviselték az iskolában folyó tehetséggondozó tevékenységet, öröm volt látni a tehetséges fiatalokat, a sikereikről hallani.

 

GALÉRIA