Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Járőrverseny

Immár második alkalommal rendezték meg Hajdúsámsonban a vitéz Bakó István Ejtőernyős Honvédel­mi Járőrversenyt, amelynek főszervezője a II. Rákóczi Fe­renc Általános Iskola, Gimná­zium és AMI volt. A versenyt támogatta és közreműködött: Hajdúsámson Város Önkor­mányzata, az Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége, a debre­ceni MH5. Bocskai Dandár, a debreceni MH 24. Bornemiszsza Gergely Felderítő Ezred.

Példamutatás a hazaszeretetre

- A megmérettetés méltó emléket kíván állítani a te­lepülés szülöttének, vitéz Bakó István ejtőernyősnek, aki a második világháború­ban hősiesen helytállt a haza

védelmében. A verseny a fia­taloknak példamutatás a ha­zaszeretetre, kitartásra, hősi­ességre, illetve ezzel is mintát szeretnénk adni a honvédel­mi ismereteken keresztül a katonai pálya szépségéről. Nem titkolt szándékunk a ka­tonai, ejtőernyős utánpótlás feltérképezése, annak biz­tosítása - árulta el Jakubecz Sándor igazgatóhelyettes, a rendezvény szervezésének oszlopos tagja.

A próbatételen kilenc csapat vett részt, öt iskola képvisele­tében. Debrecenből a Diószegi Sámuel Középiskola, a Gönczi Pál Általános Iskola, Hajdú- hadházról a Rónai Tivadar Ál­talános Iskola, Derecskéről az I. Rákóczi György Középiskola rendvédelmi tagozata, Hajdú- sámsonból a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. A győztes csa­patok ezzel lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek a Szolnokon, az MH 86. Helikop­terbázison megrendezendő ej­tőernyős öttusaversenyen.

Három korcsoportban

A nemes küzdelemben há­rom korcsoportban történt eredményhirdetés:  5-6. osztályban a hadházi, 7-8. osztályban a hajdúsámso­niak, a középiskolai korosz­tályban a derecskéi csapat vihette haza a vándorkupát.

A versenyben résztvevő csapatok tagjai a rossz idő­járási körülmények mellett is helyt álltak, teljesítették az akadálypályát, melynek része volt a lövészet és a tájfutás is.

DANDÉ MELINDA

GALÉRIA