Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Járványügyi Intézkedési Terv

A JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSREND

2021/2022. TANÉV

(aktualizálva 2022. március 1.)

 

Intézményünkben az ITM Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (2022. január 17.) és az egyedi miniszteri határozatok útmutatása alapján a veszélyhelyzet idejére a következő eljárásrend lép életbe.

 

Az intézmény és a szakmai gyakorlati hely látogatása

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve képzésben részt vevő látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

A szakképző intézménybe történő belépés idegenek számára 2021. december 1-jétől csak védettségi igazolvánnyal engedélyezhető a 2021. november 23-án kiadott egyedi miniszteri határozat alapján (SZFHÁT/122787-1/2021-ITM)

Egy fő nagykorú személy, aki a tanulót a szakképző intézménybe kíséri, vagy haza kíséri, védettségi igazolvány nélkül is beléphet az iskola udvarára.

A tünetek észlelésekor fel kell keresni, vagy telefonon értesíteni a háziorvost. Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén (labor eredmény beküldésével) a tanuló (szülő), és a foglalkoztatott köteles értesíteni az iskolát.

Az a tanuló vagy oktató/foglalkoztatott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, csak a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelés időtartamának végét  tartalmazó határozatot szükséges bemutatni.

Az osztálytermekben, csoportszobákban az egészség megőrzése érdekében lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók egymástól távolabb történő elhelyezéséről, hogy ha lehetséges, az 1,5 m-es védőtávolság betartható legyen.

A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren javasoljuk megtartani. Az órák során célszerű mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. A szellőztetés a tornateremben is nagy fontosságú.

A szakmai gyakorlatot is kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.

A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket tisztítani és fertőtleníteni szükséges a csoportok váltása között.

Valamennyi oktatási és gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni is kell.

A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.

Nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű  jelenlétével járó esemény megszervezése során szükséges a rendezvényekre vonatkozó hatályos létszámszabályok szigorú betartása.

A szülői és egyéb munka értekezletek megtartását online formában ajánljuk.

Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat a járvány visszahúzódásával javasoljuk megtartani.

 

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

Egészségünk megőrzése céljából az iskola bejáratánál kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata kötelező minden belépő számára.

Intézményünkben kötelező minden helyiségben a maszk használata, kivételt csak a szünetben udvaron való tartózkodás képez.

A szociális helyiségekben szappanos, egyben kézfertőtlenítő kézmosási lehetőséget biztosítunk, kéztörlésre pedig papírtörlőt.

 

Takarítás, fertőtlenítés

Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb. valamint a padló és a mosható falfelületek a felületnek megfelelő vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.

A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a tanulók és dolgozók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre a tantermekben és a szociális helyiségekben is.

Legalább havonta alapos, fertőtlenítő nagytakarítást végzünk a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait figyelembe véve.

 

 

Az étkeztetésre vonatkozó szabályok

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók/alkalmazottak alapos szappanos kézmosására, vagy a  kéz fertőtlenítésére, és a védőtávolság betartására.

Az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az konyha üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

A határon túlról érkező tanulókra vonatkozó szabályok

 

A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges.

 

 

A szakirányú oktarásra vonatkozó szabályok

 

Ha a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló vagy képzésben részt vevő személy szakirányú oktatására vagy a tanulószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati képzésére a duális képzőhely által bevezetett járványügyi korlátozások okán adott időszakban nem kerülhet sor, akkor a szakképző intézmény és a duális képzőhely közösen dönt a szakirányú oktatás duális képzőhelyen történő részének vagy a gyakorlati képzésnek az átütemezéséről vagy a szakirányú oktatás vagy a gyakorlati képzés szakképző intézmény által történő megszervezéséről.

 

 

A tanulók hiányzásainak kezelése

 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére a járványügyi hatóság által előírt karantén időszakára.

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 161. § (1) bekezdés c) pontjának értelmében alapos indok esetén a tanulói távolmaradást igazoltnak kell tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.

 

 

Teendők beteg személy esetén

 

Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Nem nagykorú tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el.

A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben     fennáll a gyanú, az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően kell ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással, kórházi zárójelentéssel térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges  intézkedéseket meg kell tenni.

 

 

Intézkedések, ha iskolánk fertőzéssel érintett

 

Minden szakképző intézménynek, így intézményünknek is kiemelt feladata és kötelessége a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv folyamatos aktualizálása – szükség esetén - az intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve.

A fenntartó által jóváhagyott intézményi intézkedési tervet kötelesek vagyunk a szakképzési államigazgatási szerv feladatkörében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) rendelkezésére bocsájtani. Az NSZFH amennyiben szükségesnek ítéli, további intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál.

Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról, a területi járványügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát haladéktalanul tájékoztatni kell.

A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről a fenntartót is tájékoztatni kell, és az ITM szakképzésért felelős államtitkárságát.

Amennyiben egy tanuló vagy dolgozó esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható, és a tanuló, dolgozó visszatérhet az intézménybe.

 

A szakképző intézményben egész osztályra bevezetett tanügyi intézkedésre csak          rendkívül indokolt esetben kerülhet sor, tekintettel arra, hogy 12 év felett minden tanuló élhet az oltás felvételével. A fertőzésben érintett tanuló viszont a felgyógyulásáig nem látogathatja az intézményt.

Azok a tanulók, akik a fertőzött tanulóval érintkeztek, és nem védettek (2022. február 15-től a kétszer vagy háromszor oltott tanuló számít védettnek, és rendelkezhet oltási igazolvánnyal) az NNK határozata alapján karanténba kerülnek. A nem oltott tanulók 5 napig kötelesek karanténban maradni, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk megküldéséről részükre. Az 5 napot a fertőzött tanuló utolsó iskolában töltött napjától kell számítani.

Karantén elrendelése esetén a tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása az oktatók és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik.

 

 

Az eljárásrend hatálya:

 

A 2022. március 1-jén módosított koronavírus elleni vészhelyzetre vonatkozó intézményi eljárásrend az újabb ITM eljárásrend, vagy Kormányrendelet, vagy miniszteri egyedi határozat kiadásáig hatályos. Ha a jogszabályok, az eljárásrend változik, ezzel összhangban aktualizálni szükséges az iskolai eljárásrendet is.

 

 

Debrecen, 2022. március 1.

 

 

                                                                                                                                                 dr. Biri Sándorné

                                                                                                                                                      igazgató

 

 

 

 

 

 

A JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSREND

2021/2022. TANÉV

(aktualizálva 2022. január 27.)

 

Intézményünkben az ITM Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (2022. január 17.) és az egyedi miniszteri határozatok útmutatása alapján a veszélyhelyzet idejére a következő eljárásrend lép életbe.

 

Az intézmény és a szakmai gyakorlati hely látogatása

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve képzésben részt vevő látogathatja. Az                      oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes             dolgozó vehet részt.

A szakképző intézménybe történő belépés idegenek számára 2021. december 1-jétől csak védettségi igazolvánnyal engedélyezhető a 2021. november 23-án kiadott egyedi miniszteri határozat alapján (SZFHÁT/122787-1/2021-ITM)

Egy fő nagykorú személy, aki a tanulót a szakképző intézménybe kíséri, vagy haza kíséri, védettségi igazolvány nélkül is beléphet az iskola udvarára.

A tünetek észlelésekor fel kell keresni, vagy telefonon értesíteni a háziorvost. Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén (labor eredmény beküldésével) a tanuló (szülő), és a foglalkoztatott köteles értesíteni az iskolát.

Az a tanuló vagy oktató/foglalkoztatott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, csak a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelés időtartamának végét  tartalmazó határozatot szükséges bemutatni.

Az osztálytermekben, csoportszobákban az egészség megőrzése érdekében lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók egymástól távolabb történő elhelyezéséről, hogy ha lehetséges, az 1,5 m-es védőtávolság betartható legyen.

A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren javasoljuk megtartani. Az órák során célszerű mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. A szellőztetés a tornateremben is nagy fontosságú.

A szakmai gyakorlatot is kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.

A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket tisztítani és fertőtleníteni szükséges a csoportok váltása között.

Valamennyi oktatási és gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni is kell.

A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.

Nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű  jelenlétével járó esemény megszervezése során szükséges a rendezvényekre vonatkozó hatályos létszámszabályok szigorú betartása.

A szülői és egyéb munka értekezletek megtartását online formában ajánljuk.

Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat a járvány visszahúzódásával javasoljuk megtartani.

 

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

Egészségünk megőrzése céljából az iskola bejáratánál kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata kötelező minden belépő számára.

Intézményünkben kötelező minden helyiségben a maszk használata, kivételt csak a szünetben udvaron való tartózkodás képez.

A portás minden belépő dolgozónál és tanulónál kötelezően testhőmérsékletet mér, és akinek 37,8 foknál magasabb a hőmérséklete, annak házi orvosához kell fordulnia, az iskola munkájában nem vehet részt. A testhőmérséklet mérése idején nem alakulhat ki torlódás.

A szociális helyiségekben szappanos, egyben kézfertőtlenítő kézmosási lehetőséget biztosítunk, kéztörlésre pedig papírtörlőt.

 

Takarítás, fertőtlenítés

Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb. valamint a padló és a mosható falfelületek a felületnek megfelelő vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.

A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a tanulók és dolgozók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre a tantermekben és a szociális helyiségekben is.

Legalább havonta alapos, fertőtlenítő nagytakarítást végzünk a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait figyelembe véve.

 

 

Az étkeztetésre vonatkozó szabályok

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók/alkalmazottak alapos szappanos kézmosására, vagy a  kéz fertőtlenítésére, és a védőtávolság betartására.

Az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az konyha üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

A határon túlról érkező tanulókra vonatkozó szabályok

 

A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges.

 

 

A szakirányú oktarásra vonatkozó szabályok

 

Ha a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló vagy képzésben részt vevő személy szakirányú oktatására vagy a tanulószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati képzésére a duális képzőhely által bevezetett járványügyi korlátozások okán adott időszakban nem kerülhet sor, akkor a szakképző intézmény és a duális képzőhely közösen dönt a szakirányú oktatás duális képzőhelyen történő részének vagy a gyakorlati képzésnek az átütemezéséről vagy a szakirányú oktatás vagy a gyakorlati képzés szakképző intézmény által történő megszervezéséről.

 

 

A tanulók hiányzásainak kezelése

 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére a járványügyi hatóság által előírt karantén időszakára.

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 161. § (1) bekezdés c) pontjának értelmében alapos indok esetén a tanulói távolmaradást igazoltnak kell tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.

 

 

Teendők beteg személy esetén

 

Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Nem nagykorú tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el.

A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben     fennáll a gyanú, az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően kell ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással, kórházi zárójelentéssel térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

 

Intézkedések, ha iskolánk fertőzéssel érintett

 

Minden szakképző intézménynek, így intézményünknek is kiemelt feladata és kötelessége a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv folyamatos aktualizálása – szükség esetén - az intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve.

A fenntartó által jóváhagyott intézményi intézkedési tervet kötelesek vagyunk a szakképzési államigazgatási szerv  feladatkörében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) rendelkezésére bocsájtani. Az NSZFH amennyiben szükségesnek ítéli, további intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál.

Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról, a területi járványügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát haladéktalanul tájékoztatni kell.

A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről a fenntartót is tájékoztatni kell, és az ITM szakképzésért felelős államtitkárságát.

Amennyiben egy tanuló vagy dolgozó esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható, és a tanuló, dolgozó visszatérhet az intézménybe.

 

A szakképző intézményben egész osztályra bevezetett tanügyi intézkedésre csak          rendkívül indokolt esetben kerülhet sor, tekintettel arra, hogy 12 év felett minden tanuló élhet az oltás felvételével. A fertőzésben érintett tanuló viszont a felgyógyulásáig nem látogathatja az intézményt.

Azok a tanulók, akik a fertőzött tanulóval érintkeztek, és nem védettek (2022. február 15-től a háromszor oltott tanuló számít védettnek, és rendelkezhet oltási igazolvánnyal) az NNK határozata alapján karanténba kerülnek. A nem oltott tanulók 5 napig kötelesek karanténban maradni, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk megküldéséről részükre. Az 5 napot a fertőzött tanuló utolsó iskolában töltött napjától kell számítani.

Karantén elrendelése esetén a tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása az oktatók és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik.

 

 

Az eljárásrend hatálya:

 

A 2022. január 27-én módosított koronavírus elleni vészhelyzetre vonatkozó intézményi eljárásrend az újabb ITM eljárásrend, vagy Kormányrendelet, vagy miniszteri egyedi határozat kiadásáig hatályos. Ha a jogszabályok, az eljárásrend változik, ezzel összhangban aktualizálni szükséges az iskolai eljárásrendet is.

 

 

Debrecen, 2022. január 27.

 

 

                                                                                                                                                 dr. Biri Sándorné

                                                                                                                      igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSREND

2021/2022. TANÉV

(aktualizálva 2021. november 26.)

 

Intézményünkben az ITM Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága  és az egyedi miniszteri határozatok útmutatása alapján a veszélyhelyzet idejére a következő eljárásrend lép életbe.

 

Az intézmény és a szakmai gyakorlati hely látogatása

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve képzésben részt vevő látogathatja. Az   oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes  dolgozó vehet részt.

A szakképző intézménybe történő belépés idegenek számára 2021. december 1-jétől csak védettségi igazolvánnyal engedélyezhető a 2021. november 23-án kiadott egyedi miniszteri határozat alapján (SZFHÁT/122787-1/2021-ITM)

Egy fő nagykorú személy, aki a tanulót a szakképző intézménybe kíséri, vagy haza kíséri, védettségi igazolvány nélkül is beléphet az iskola udvarára.

A tünetek észlelésekor fel kell keresni, vagy telefonon értesíteni a háziorvost.

Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén (labor eredmény beküldésével) a tanuló (szülő), és a foglalkoztatott köteles értesíteni az iskolát.

Az a tanuló vagy oktató/foglalkoztatott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, csak a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelés időtartamának végét  tartalmazó határozatot szükséges bemutatni.

Az osztálytermekben, csoportszobákban az egészség megőrzése érdekében lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók egymástól távolabb történő elhelyezéséről, hogy ha lehetséges, az 1,5 m-es védőtávolság betartható legyen.

A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren javasoljuk megtartani. Az órák során célszerű mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. A szellőztetés  a tornateremben is nagy fontosságú.

A szakmai gyakorlatot is kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.

A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket tisztítani és fertőtleníteni szükséges a csoportok váltása között.

Valamennyi oktatási és gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni is kell.

A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.

Nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű  jelenlétével járó esemény megszervezése során szükséges a rendezvényekre vonatkozó hatályos létszámszabályok szigorú betartása.

A szülői és egyéb munka értekezletek megtartását online formában ajánljuk.

Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat a járvány visszahúzódásával javasoljuk megtartani.

 

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

Egészségünk megőrzése céljából az iskola bejáratánál kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata kötelező minden belépő számára.

Intézményünkben kötelező minden helyiségben a maszk használata, kivételt csak a szünetben udvaron való tartózkodás képez.

A portás minden belépő dolgozónál és tanulónál kötelezően testhőmérsékletet mér, és akinek 37,8 foknál magasabb a hőmérséklete, annak házi orvosához kell fordulnia, az iskola munkájában nem vehet részt. A testhőmérséklet mérése idején nem alakulhat ki torlódás.

A szociális helyiségekben szappanos, egyben kézfertőtlenítő kézmosási lehetőséget biztosítunk, kéztörlésre pedig papírtörlőt.

 

Takarítás, fertőtlenítés

Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek a felületnek megfelelő vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.

A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a tanulók és dolgozók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre a tantermekben és a szociális helyiségekben is.

Legalább havonta alapos, fertőtlenítő nagytakarítást végzünk a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait figyelembe véve.

 

 

Az étkeztetésre vonatkozó szabályok

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók/alkalmazottak alapos szappanos kézmosására, vagy a  kéz fertőtlenítésére, és a védőtávolság betartására.

Az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az konyha üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

A határon túlról érkező tanulókra vonatkozó szabályok

 

A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges.

 

 

A szakirányú oktarásra vonatkozó szabályok

 

Ha a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló vagy képzésben részt vevő személy szakirányú oktatására vagy a tanulószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati képzésére a duális képzőhely által bevezetett járványügyi korlátozások okán adott időszakban nem kerülhet sor, akkor a szakképző intézmény és a duális képzőhely közösen dönt a szakirányú oktatás duális képzőhelyen történő részének vagy a gyakorlati képzésnek az átütemezéséről vagy a szakirányú oktatás vagy a gyakorlati képzés szakképző intézmény által történő megszervezéséről.

 

 

A tanulók hiányzásainak kezelése

 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére a járványügyi hatóság által előírt karantén időszakára.

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 161. § (1) bekezdés c) pontjának értelmében alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.

 

 

Teendők beteg személy esetén

 

Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Nem nagykorú tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el.

A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben     fennáll a gyanú, az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően kell ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással, kórházi zárójelentéssel térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

 

Intézkedések, ha iskolánk fertőzéssel érintett

 

Minden szakképző intézménynek, így intézményünknek is kiemelt feladata és kötelessége a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv folyamatos aktualizálása – szükség esetén - az intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve.

A fenntartó által jóváhagyott intézményi intézkedési tervet kötelesek vagyunk a szakképzési államigazgatási szerv  feladatkörében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) rendelkezésére bocsájtani. Az NSZFH amennyiben szükségesnek ítéli, további intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál.

Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról, a területi járványügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát haladéktalanul tájékoztatni kell.

A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről a fenntartót is tájékoztatni kell, és az ITM szakképzésért felelős államtitkárságát.

A szakképző intézményben egész osztályra bevezetett tanügyi intézkedésre csak          rendkívül indokolt esetben kerülhet sor, tekintettel arra, hogy 12 év felett minden tanuló élhet az oltás felvételével. A fertőzésben érintett tanuló viszont a felgyógyulásáig nem látogathatja az intézményt.

Azok a tanulók, akik a fertőzött tanulóval érintkeztek, és nem védettek (oltott, vagy a betegségen átesett, védettségi igazolvánnyal rendelkező tanuló) az NNK határozata alapján karanténba kerülnek.

Karantén elrendelése esetén a tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása az oktatók és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát meghatározott eljárásrend szerint       látogathatják.

 

 

 

Az eljárásrend hatálya:

 

A 2021. november 26-án módosított koronavírus elleni vészhelyzetre vonatkozó intézményi eljárásrend az újabb ITM eljárásrend, vagy Kormányrendelet, vagy miniszteri egyedi határozat kiadásáig hatályos. Ha a jogszabályok, az eljárásrend változik, ezzel összhangban aktualizálni szükséges az iskolai eljárásrendet is.

 

 

Debrecen, 2021. november 26.

 

 

                                                                                                                                                 dr. Biri Sándorné

                                                                                                                                                       igazgató

 

 

 

 

 

 

CSATOLT DOKUMENTUMOK