Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Biztonsági szabályok és tudnivalók szakmunkásvizsgára

 

 DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

SZAKMAI VIZSGA 2020.

Szakmai vizsgát tevő tanulók számára

ÉRVÉNYES: 2020.05.04-2020.06.15.

BEVEZETÉS

2020. április 24-én Egyedi Miniszteri Határozat született (JEF/36644/2020-ITM) a 2019/2020. tanév május-júniusi szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának szabályairól a rendkívüli helyzetre való tekintettel. A jogszabály alapján a vizsgák - néhány speciális kivételtől eltekintve - csak írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenység formájában kerülnek lebonyolításra. A vizsgarendet szintén a nevezett jogszabály határozta meg. A jogszabály egyértelműen utalt a biztonsági kérdésekre, azok fontosságára.

(1) A szakmai vizsgák lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti (1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.) távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell.

(2) Egyazon helyiségben írásbeli illetve gyakorlati vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

A leírtak alapján fontosnak tartjuk, hogy a zavartalan és veszélytelen lebonyolítás érdekében megfelelő biztonsági előírásokat írjunk elő és tartassunk be minden érintettel.

Az előírások mindenkire nézve KÖTELEZŐEK, azok megszegése, be nem tartása esetén az előírt szankció azonnal alkalmazható. Kérek mindenkit, alaposan olvassa át a leírtakat, és ennek megfelelően vegyen részt az írásbeli és a gyakorlati vizsgán.

ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ ÉRKEZÉS

A tanulóknak az iskolába:

a, gyakorlati vizsganapon a vizsga kezdési időpontját megelőzően 30 perccel kell érkezni.

b, írásbeli vizsganapon – mivel a vizsgák 10.00 órakor kezdődnek – 09.00 és 09.15 közt kell érkezni

Kérem, hogy sem a belépést megelőzően az utcán, sem azt követően az iskolaudvaron ne csoportosuljatok, az előírt minimum 1,5 méter távolságot egymáshoz képest minden esetben tartsátok meg. Kérem, hogy mindig tartsátok be a belépést segítő kollégák utasításait, valamint előfordulhat, hogy a rendőrség is segít a rend fenntartásában.

Kérünk mindenkit, hogy megfelelő időre állítsa az ébresztőóráját, hogy időben keljen fel, induljon el, számítsa ki jól az utazási időt.

ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS

Az iskolába egyesével történik a belépés, betartva a 1,5 méteres távolságot!

Az iskolába történő belépéstől számítva kötelező a szájmaszk viselése minden közös területen (iskolaudvar, lépcsőház, folyosók, tanműhelyek, mosdók, irodák). A belépéskor kötelező felvenni vagy a saját, vagy az iskola által biztosított szájmaszkot. Amennyiben nincs szájmaszkja a vizsgázónak, akkor az iskola az első vizsganapon biztosít egyet (varrott textil), melyet kérünk minden nap otthon fertőtleníteni, és a következő alkalommal azt újra elhozni! A készleteink korlátozottak, így nem tudunk újat adni!

A belépéskor a maszk felvétele után kötelező egy kézfertőtlenítés. Az ehhez szükséges fertőtlenítőszert az iskola a bejáratnál biztosítja. A vizsgatermekben, tanműhelyekben és a mosdó helységekben is lesz lehetőség fertőtlenítő használatára.

Az iskolaudvarra történő belépést követően sem szabad csoportosulni, kérek mindenkit, hogy használjátok ki az egész iskolaudvar területét annak érdekében, hogy tartható legyen az előírt minimum 1,5 méteres távolság egymástól.

Az írásbeli érettségi vizsgát megelőző tanulói tájékoztató minden nap 9.20 órakor kezdődik az iskolaudvaron. Ennek az időszakára sem kell és szabad az épület bejárata elé csoportosulni, hanem továbbra is szellősen, a teljes udvar területét kihasználva kell mindenkinek elhelyezkedni. A tájékoztató során hangosítás lesz, így mindenkihez el fognak jutni az információk.

A tájékoztatót követően névszerinti szólítással minden vizsgázó megtudja, hogy melyik teremben fog vizsgázni ahova azonnal, a lehető leggyorsabb módon kell felmennie.

BIZTONSÁGI ÉS EGYÉB ELŐÍRÁSOK A TANTEREMBEN ÉS A TANMŰHELYEKBEN

A tantermekben és a tanműhelyekben maximum 10 vizsgázó tartózkodhat, a vizsgázók között legalább 1,5 méteres távolság szükséges! A vizsgatermeket és a tanműhelyeket ennek megfelelően alakítjuk ki.

A tantermekben mindenki köteles elfoglalni a megjelölt asztalt és széket. A helyét csak a felügyelő tanár kérésére és csak bizonyos vizsgafunkciók elvégzése érdekében (pl. kötelező aláírás) hagyhatja el, illetve a vizsga időtartama alatt meghatározott módon kézfertőtlenítésre, illetve a mosdóhasználat idejére.

Ne felejts el magaddal hozni kék tollat (javasolt több is), ceruzát, körzőt, vonalzót, számológépet. Erre nagyon figyeljetek, egymástól a vizsga során kérni nem lehet!

Bármilyen kötelező dokumentum kitöltése esetében csak saját toll használható (mástól, a felügyelőtől nem lehetséges kérni!).

A gyakorlati vizsgán a vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak, a közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve ezen eszközök használata gumikesztyűben történhet!

A vizsgateremben a maszk viselése javasolt, de nem kötelező. A terem elhagyásakor (pl. mosdó, vizsga befejezése utáni távozás) azonban kötelező azt felvenni.

A vizsgateremben a megérkezéskor mindenki köteles az érvényes(!) személyi igazolványát vagy útlevelét a pad jobb felső területére fényképes felével felfelé kihelyezni!

A vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár, oktató vagy a vizsgabizottsági tagok által elmondott instrukciókat tudomásul kell venni és be kell tartani!

A vizsgára mindenki hozzon magával megfelelő mennyiségű folyadékot, ennivalót (lehetőleg előre csomagoltan), rágcsálnivalót (szőlőcukor, csokoládé), papírzsebkendőt, saját kézfertőtlenítőt (ha van). Az iskolabolt és a büfé nem lesz nyitva, az ottani bevásárlás lehetőségére ne számítsatok. Kérjük, a vizsga közben képződő szemetét mindenki vigye el magával!

A vizsgateremben a kijelölt ülőhely, illetve a vizsgaterem valamint a tanműhely csak akkor hagyható el, amikor arra a felügyelő tanár, oktató vagy a vizsgabizottság engedélyt ad. A vizsga végén az épületet a lehető leggyorsabban kell elhagyni.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az iskola épülete (folyosók, irodák, vizsgatermek, tanműhelyek, mellékhelyiségek) az első vizsganap (2020. május 04.) előtt teljesen fertőtlenítésre kerül. Ezen kívül minden vizsganap végén a vizsgatermekben, tanműhelyekben és a mosdókban szintén alapos fertőtlenítésre kerül sor.

Az épületbe minden vizsganap csak egészséges vizsgázó és munkatárs léphet be, ennek érdekében nyilatkozatot kérünk előre mindenkitől.

Kérek mindenkitt, hogy minden vizsganap után a viselt ruházatot mossa ki, és a használt szájmaszkot fertőtlenítse! Kötelező a teljes körű tisztálkodás (hajmosás is) minden nap!

A textil szájmaszk fertőtlenítésének egyik módja: áztatás 3 – 5 percig forrásban lévő vízben majd szárítás és gőzölő vasalással történő átvasalás.

Az épületben a vizsgázók, a felügyelő tanárok, a vezetőség által felkért egyéb személyek, valamint a vizsgabizottság tagjain kívül csak a jogszabályban egyébként meghatározott személyek (pl. Népegészségügyi Hatóság munkatársai, Rendőrség, Kormányhivatal) tartózkodhatnak!

A vizsgadolgozatok megtekintésére kizárólag elektronikus úton lesz lehetőség. Ennek formájáról és időpontjáról megfelelő időben tájékoztatunk mindenkit.

A vizsgákkal kapcsolatos ügyintézés elektronikusan történik, minden esetben a dioszegi.debrecen@baptistaoktatas.hu e-mail címen.

Debrecen, 2020. április 27.

Balogh Péter

igazgató

CSATOLT DOKUMENTUMOK