Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Határozat Digitális munkarend fenntartásáról

HATÁROZAT

Az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározottak alapján , a Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola vonatkozásában a következőket rendelem el:

  1. 2020. június 2-ától a veszélyhelyzet során alkalmazott digitális munkarendet a tantermi és iskolai tanműhelyi oktatásban (közismereti szakmai elméleti és gyakorlati tanórák) 2020. június 15-éig fenntartom.
  2. 2020. június 2-ától a külső gyakorlati oktatásban a veszélyhelyzetet megelőzően alkalmazott munkarendben illetve a veszélyhelyzet során alkalmazható digitális munkarendben egyaránt folyhat az oktatás a képzőhelyek döntése szerint.
  3. 2020. június 2-ától a pedagógus által az iskolánk titkárságán előre bejelentett egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozást - a minél eredményesebb tanévzárás érdekében - engedélyezem, melyek munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között, előre meghatározott rendben valósulnak meg iskolánkban.
  4. A higiénés szabályok betartása (gyakori kézfertőtlenítés, szájmaszk viselésének kötelezősége a tantermen kívül) továbbra is kötelező.

INDOKOLÁS

A 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet J. § (4) bekezdése — a szakképzést folytató iskolák esetében - igazgatói döntési jogkörbe helyezte a 2020. június 2-ától alkalmazható munkarend (nappali vagy digitális) meghatározását.

2020. június 2. és 1 5. között, tehát a tanítási év végéig 10 munkanap van, melyekben érettségi vizsgák is zajlanak, illetve a szakmai vizsgák lezárása történik, melyek zavartalan körülmények között történő lebonyolítása indokolttá teszi a digitális munkarend fenntartását az iskolai oktatásban. A digitális munkarend fenntartása (a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása) mellett azonban lehetőség van az iskolában a tanulók és pedagógusok oktatási célú találkozására. Kis csoportos konzultációkat, illetve egyéni felkészítést tarthatnak, amennyiben annak célja az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése, megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása.

A tanuló vagy gondviselője az adott tantárgyból történő javítási szándék esetén az érintett szaktanárnál vagy a tanuló osztályfőnökénél kezdeményezheti felzárkóztató foglalkozás tartását; a pedagógus közvetlenül a tanulónak eljuttatott üzenettel teheti ezt meg. A tanév végi bukásveszély elhárításában
ismét felhívom a tanulók és gondviselőik felelősségteljes hozzáállását a pedagógus által felkínált fel zárkóztató órákon történő részvétel fontosságára.

A döntés az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (111. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1253/2020. (V. 22.) Korm. határozat rendelkezésein alapul.

Debrecen, 2020. május 25.

Baogh Péter

Igazgató

CSATOLT DOKUMENTUMOK